Celkem třikrát byly děti z prvních tříd seznámeni během školního roku s Městskou knihovnou v Českém Krumlově. Poprvé hned v září, kdy si knihovnu prohlédly. Poté v březnu, kdy vyráběly záložky do knih. Nakonec tento týden, kdy v úterý 12. června se první z nich zúčastnily slavnostního pasování na čtenáře knihovny. Jako dárek dostaly zdarma čtenářský průkaz na jeden rok.
Celý ceremoniál probíhal v duchu starých rytířských tradic. Jenom místo meče použila ředitelka knihovny Karla Votřelová sovu. A důvod? Protože je sova symbol moudrosti. „Sova je chytrá,“ poznamenala jedna bystrá žákyně ze Základní školy Za Nádražím.
Akce bude pokračovat ještě tentočtvrtek a pátek.