„Žáci i učitelé se už těší na pestrobarevný průvod a veselé kousky, které mají na letošní masopust nachystané. Ve výtvarném oboru vznikly nové masky, tentokrát v africkém stylu, neboť součástí průvodu bude kromě benátských masek také delegace z Afriky,“ uvedla ředitelka ZUŠ Alena Švepešová.

Právě Afrikou, její fascinující pestrobarevnou kulturou a rituály se nechala umělecká škola společně se střední uměleckou školou sv. Anežky České inspirovat.

Masopustní průvod vyrazí úderem šestnácté hodiny od Městského divadla. Prvním zastavením bude nádvoří Prelatury, kde se v představení divadla Continuo utká Masopust a Půst. Po půl páté průvod přijde na náměstí, kde bude Půst připoután. Cestou na první zámecké nádvoří začne převažovat postní skupina nad masopustní. Při zpáteční cestě na náměstí bude připoután Masopust a začne období půstu. Celý průvod doprovodí malé hudební soubory ZUŠ.

„Výtěžek z dobrovolných darů pošle ZUŠ do Afriky na podporu vzdělávání a zlepšení životní úrovně chudých dětí,“ dodala mluvčí radnice Jitka Augustinová.