Tuto neděli v půl desáté dopoledne čeká město vysvěcení mariánského sloupu. Ten pochází z barokního období a stojí před hlavní branou cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. „Náklady na renovaci sochy Panny Marie Immaculaty, soklové architektury a schodiště se vyšplhaly na zhruba 150 000 korun, které na opravu věnovali někdejší němečtí obyvatelé Vyššího Brodu,“ uvedl včera historik Jiří Franc.

Na opravách se finančně podílelo také Sdružení na podporu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod se sídlem v Horních Rakousích, jehož cílem je také sblížení Horních Rakous a jižních Čech. Restaurátorské práce sloupu a sochy provedl zlivský akademický sochař a restaurátor Lukáš Hosnedl. Panna Maria byla a je nejvýznamnější patronkou cisterciáckého řádu. Její sochařská podoba na špičce sloupu ukazuje typus Panny Marie Neposkvrněného Početí.

„Je zobrazována jako prostovlasá, s rukama sepjatýma na prsou a se svatozáří provázenou 12 hvězdami, které se dostaly na vlajku Evropské unie,“ připomíná Franc. „Nekřesťanští politici viděli v čísle 12 symboly plnosti, 12 hodin, 12 měsíců a podobně. Immaculata stojí na zeměkouli obtočené hadem jako symbol dědičného hříchu,“ shrnul historik.

Dřívější němečtí obyvatelé Vyššího Brodu, kteří město stále navštěvují, předají po skončení nedělní mše v klášterním kostele vyšebrodskému konventu darem také vánoční jesle. Sloup slavnostně vysvětí převor vyšebrodského kláštera páter Justín Berka a Hubert Irsigler.