Výtvarník sám sebe na svých internetových stránkách označuje za nedisciplinovaného autodidakta a svůj styl za bluessurrealismus. Jako na mnoho dalších lidí i na něj kdysi zapůsobily obrazy různých umělců, například všeobecně známého zakladatele naivního umění celníka Rousseaua.

Podle svých slov si však od začátku vytváří vlastní výraz a pocity a svět kolem sebe komentuje po svém někdy hořce, někdy s humorem. Obrazy Františka Táchy jsou v soukromých sbírkách v České republice, Rakousku, Finsku, Nizozemí, Německu i Spojených státech amerických.