Gondoliéři je provezli po Vltavě, i když neustával vydatný déšť. Gondola je darem Evy z Rožmberka Petru Vokovi k jeho životnímu jubileu.

Ukázalo se, že starodávná benátská gondola něco vydrží, takže odpoledne, když voda shůry přestala padat, mohla po řece vozit i další zájemce.

Gondola ale není jediné pozoruhodné plavidlo, které v Krumlově během slavností růže brázdí Vltavu. Před půlnocí na Vltavu vyplují ještě tří antické vory, a to vor Bakchusův, vor říčního boha Vltavy a vor Afrodity osvícené loučemi a doplněné plovoucími svícemi. Vory s antickým výjevem pak na chvíli zakotví pod zámkem a půlnočním ohňostrojem.