A tomu bude odpovídat i mimořádný historický kostýmovaný průvod. „Průvod bude tvořit asi jedenáct částí,“ prozradila manažerka českokrumlovských klášterů Kateřina Slavíková.

„První část připomene legendu dělení růží, čili to bude spíše raný středověk. Následují tři období gotiky: Jindřich I. z Rožmberka jako první Rožmberk, který zdědil Krumlov, pak Petr I. z Rožmberka, což je doba Lucemburků Jana z Lucemburku a Karla IV. A vrcholnou gotiku zastoupí Oldřich z Rožmberka s manželkou a dcerami Perchtou a Anežkou. Další část průvodu je klasika: průvod Anny z Rogendorfu, pak dvě části průvodu věnované posledním Rožmberkům Petrovi Vokovi a Vilémovi z Rožmberka. Následovat bude průřez rody Schwarzenbergů a Eggenbergů, kteří byli významnými staviteli v Krumlově a podporovateli rozvoje umění a kultury. Čili dalším párem budou Marie Arnoštka ze Schwarzenbergu a Kristián z Eggenbergu. Následují další významní Schwarzenbergové jako Eleonora ze Schwarzenbergu, to už bude období přechodu baroka do rokoka. Pak empír smíchaný se začátkem průmyslové revoluce 19. století, kdy budou v průvodu postavy oděné ve stylech turnýra a biedermeier. A přehlídku období uzavře rok 1918. Takže průvod bude opravdu velký.“

Navíc tentokráte návštěvníci uvidí průvodů pět. V pátek rychtářský a ohňový, v sobotu slavnostní hlavní historický a v noci další ohňový a v neděli závěrečný historický průvod.

Kostýmy už jsou připravené v kostymérně, nyní jsou udělovány účastníkům průvodu.