První se týká budoucnosti otáčivého hlediště v Českém Krumlově, druhou je stavba nového divadla v Českých Budějovicích - odpovídajícího potřebám Jihočeského divadla a Jihočeské filharmonie, třetí prioritou je přilákání většího počtu turistů do jižních Čech díky aktivitám Jihočeského divadla. Čtvrtá oblast se týká navýšení finanční soběstačnosti Jihočeského divadla na 40% rozpočtu a poslední pátou prioritou má být snaha o výraznější zapojení Jihočeského kraje do financování Jihočeského divadla.

„Cílem strategického plánu je, aby bylo udrženo v Českých Budějovicích vícesouborové divadlo i v roce 2027,“ říká Jaromír Talíř a připojuje, že budoucnost divadla se týká i střednědobého výhledu rozpočtu Českých Budějovic. V roce 2018 chce město přispět na chod divadla částkou 110 milionů korun, zhruba tolik, co letos. V roce 2019 by to mělo být přibližně 127 milionů korun, protože divadlo bude slavit 100 let výročí vzniku a pak by se měl příspěvek zase zhruba o deset milionů korun snížit. Střednědobý výhled rozpočtu města se plánuje právě na tři roky dopředu. V současnosti je financování provozu divadla rozděleno následovně. Samo vydělá 32% rozpočtu, kraj přispívá 2%, stát 5%, sponzoři 1% a zbývající část peněz dodává do rozpočtu město.

Podle Jaromíra Talíře je podíl vlastních příjmů poměrně slušný v rámci srovnání v České republice, mimo jiné i díky prodaným vstupenkám na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. To umožňuje snížit celkovou ztrátu z provozu.

Budoucnost otáčka je jednou z priorit strategického plánu. „Ve hře jsou nyní dvě vážné varianty,“ říká k letní scéně v zahradě českokrumlovského zámku Jaromír Talíř. Jednou možností je ponechat hlediště na stávajícím místě a zázemí pro herce a techniku vytvořit mimo zahradu. Obě místa, o kterých se uvažovalo, jsou ale problematická, protože vše závisí na případné změně územního plánu města. O té se nyní v Českém Krumlově jedná.

Druhou možností je posunutí zahrady, přidání dalšího „divadelního“ čtverce a postavení nového otáčka i se zázemím tam. I tahle varianta je ale závislá na možné úpravě územního plánu.

Podle Jaromíra Talíře má strategický plán především ukázat, co je třeba udělat, aby v Českých Budějovicích zůstalo čtyřsouborové divadlo. „V České republice není mnoho čtyřsouborových divadel. Je jich pět nebo šest,“ zmínil Jaromír Talíř.