Řád založil český velmož Petr Vok z Rožmberka a určil mu hesla Memento mori (pamatuj na smrt) a Cogita aeternitatem (rozjímej o věčnosti). Odznakem řádu byla zlatá lebka vážící 27 g, jak je vidět i na Rožmberkově úmrtní medaili.Rytíři i dámy řádu měli meditovat nad "tajemstvími Boha a přírody" a jejich heslem bylo Memento mori (pamatuj na smrt). Symbolem řádu byla stříbrná lebka na zlaté, černě emailované smyčce s heslem Memento mori. Rytíři nosili na levé ruce prsten s lebkou. Vstupem do manželství se novomanželka rytíře stala řádovou dámou."Za povšimnutí stojí i fakt, že kachlová kamna s lebkami stojí hned vedle pokoje, kde skonal 6. listopadu 1611 ve věku 72 let poslední člen šlechtického rodu Rožmberků a zakladatel řádu Petr Vok z Rožmberka," připomíná zámecký kastelán Pavel Hofman (na snímku). Letošní rok se nese v duchu Rožmberského roku 2011, aby byla připomenuta sláva proslulého rodu. Úmrtím Petra Voka, posledního mužského potomka tohoto rodu, skončilo téměř čtyřsetleté rožmberské panování v jižních Čechách a v roce 2011 uplynou čtyři století od této významné události.