Jako kdyby se v Horní Plané odehrávala svatba v historických kostýmech. Tak to vypadalo v sobotu pod hornoplánským kostelem sv. Markéty, když ze dvora fary na horním konci náměstí vyšel dlouhý svatební průvod. Neskončil ale v kostele, nýbrž na trávníku u kostela, kde se poté celá svatba odehrávala.

Při této podívané zaznívaly svorně vedle sebe čeština a němčina, neboť se nejednalo o svatbu skutečnou, ale sňatek pana Vítka s Bertou ze Schauenbergu, čili představení v rámci Kulturních dnů pod Třístoličníkem.

“Jedná se o projekt česko–německo–rakouské spolupráce. Podílejí se na něm partnerské obce Horní Plané, čili Ulrichsberg a Reichenau,“ řekl ředitel Kulturního a informačního centra v Horní Plané Luděk Štěpánek. „Vedle Musica Viva – nejpočetnějšího sboru, který představení doprovází, v představení účinkují hornoplánští ochotníci a obyvatelé těchto zahraničních obcí.“

Jak se rytíř zamiloval

- Léta Páně 1138 z Pasova směrem na Prahu jel mladý rytíř Vítek.
- Nedělního rána v pozdním létu putoval Vítek lesem k vrchu Třístoličníku.
- Na mýtině zaslechl zpěv dvou dívek. Jedna měla ne světlých vlasech položen věneček z červených růží. Byla to Berta.
- A od té doby byl Vítek v domě Jindřicha z Jugelbachu a Schauenbergu vítaným hostem.

Pozoruhodné na představení bylo, že herci ze tří různých zemí spolu hru vůbec nesecvičovali, a tak museli značně improvizovat rovnou na místě. „Je to hra ze středověku, výřez děje o Vítkovi z Vítkova hrádku, který stojí nedaleko Plané. Vyšli jsme z příběhu sepsaného místním rodákem Adalbertem Stifterem, proto jsme příběh oprášili,“ přiblížil Luděk Štěpánek.

„První společná zkouška se konala až dneska ve 12 hodin. Když jsme to rozbalili, začalo pršet a potom jsme hru už jenom tak prošli. Díky tomu, že to bylo napsané celkem jednoduše, to dobře dopadlo.“

Hlavní duší celého projektu byla místní Lenka Hůlková. Ale ruku k dílu přiložili mnozí další. Například kostýmy ušily členky souboru Musica Viva, další ženy si vzaly na starost občerstvení, od rána vařily a o všechny pečovaly, aby hosté ze zahraničí nepadli vysílením, když představení začalo až od 16 hodin. Bubenickou jednotku vytvořili tři místní muzikanti z bigbeatové kapely. „Osvědčili se, tak jim to už zůstane. Jako bubenickou jednotku je budeme využívat častěji,“ smál se Luděk Štěpánek.

„Představení se mi líbilo moc,“ svěřila se se svými dojmy místní divačka Jaroslava Fialová. „Mrzí mě jenom, že se nepřišlo podívat moc místních. Myslím, že by měli ocenit, co místní ochotníci a sbor pro město dělají.“

Spokojená byla i Anna Kubatová z Trhových Svinů, které se v Horní Plané rekreovala. „Představení bylo hezké. Oceňuji, že se tu snaží vylepšit a obnovit vztahy mezi Čechy, Rakušany a Němci. O představení jsem se dozvěděla z vývěsky, divadlo mi pěkně zpestřilo pobyt.“

Další divadelní představení čekalo účinkující hned v neděli na samotném Třístoličníku. Tam ale divákům zahráli zase jiný příběh.

A kdo měl chuť, mohl ještě navštívit řemeslný trh v domku Adalberta Stiftera.