NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Moderuje Miroslav Mareš

11.00 – 11.30 Soubor starého tance Regii Caroli regis – renesanční tance v podání pražských tanečníků

11.30 – 12.00 Kejklíř Pupa – žonglér a všeuměl

12.00 – 13.00 Krless – středověká světská hudba 13. – 15. století z hospod, tržišť i dvorských hostin a lidových veselic

13.00 – 13.30 Komedianti na káře

13.30 – 14.30 Gothien – středověká hudba z Plzně, muzikanti hrají na repliky původních nástrojů a zpívají v původních jazycích písně staré Evropy

15.00 ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ – rozloučení s 33. ročníkem Slavností pětilisté růže

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

KLÁŠTERNÍ DVŮR

11.00 – 15.00 Řemesla na klášterním dvoře a v řemeslné uličce – vlastnoruční výroba řemeslného výrobku pod vedením zkušených řemeslníků (platidlo Klášterní mince)

11.00 – 15.00 Sdružení Hrady na Malši – prezentace tradičních středověkých řemesel

11.00 – 11.45 Gothien – muzikanti z Plzně, kteří hrají na repliky původních nástrojů a zpívají v původních jazycích písně vrcholného středověku

11.45 – 12.15 SHŠ Grál Brno – šermířské představení

13.00 – 13.30 Bratři z Růže – šermířské ukázky

13.30 – 14.00 Kejlíř Pupa – žonglér a všeuměl

14.00 – 14.30 Divadlo Facka – Tůdle a Nůdle – dva klauni

KLÁŠTERNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA A PANNY MARIE

11.00 Hudební matiné – Smíšený pěvecký sbor Perchta z Českého Krumlova a jejich host sbor Sonitus z Písku

17.00 Slavnostní koncert – Eva Bublová – varhanní recitál duchovní hudby

Pořadatel: Centrum barokní kultury, vstupné: 100 Kč

MĚSTSKÝ PARK

MĚSTSKÝ PARK, u dětského hřiště

10.00 – 14.45 DOBOVÉ LEŽENÍ VE STYLU 13. – 16. STOLETÍ

Dobová řemesla, vojenská jednotka, nahlédnutí do táborového života a historický program

10.00 Začátek workshopů a výcviků (rozpis k dispozici na místě). Účast za dobrovolný poplatek

10.00 – 12.00 Středověká kuchyně a stolování ¬– přednáška a workshop (Raziberk)

12.00 – 13.00 Hostina urozených s ukázkou obsluhování

12.30 – 13.00 Obrana zemských hranic (Křižáci)

13.00 – 14.00 Soudy s provinilci

14.00 – 14.45 Společný trénink všech zúčastněných skupin

MĚSTSKÝ PARK, u Hotelu Gold

10.00 – 16.00 Miniškolička práskání bičem

Nejen děti si vyzkouší, jaké je to držet bič v ruce a jak ho ovládat. Aktivní ukázky práskání bičem zkušených bičařů (spolek Keltoviny České Budějovice) a expozice různých druhů bičů.