Pozoruhodná výstava potrvá v sále křemežské radnice pouze do 13. května. „Je to třetí a opravdu už poslední výstava ze staré Křemže,“ uvedla za čtyřčlenný tým tvůrců Marie Urbanová. „Touto výstavou plníme přání našeho rodáka Antonína Bednáře. Když v roce 1931 předával své album městyse Křemže zdejší škole, napsal do úvodu: Již při zběžné prohlídce alba pociťuji se zadostiučiněním, že má již nyní svůj význam, což teprve po odstupu století, uchová-li se. V tom spatřuji jeho poslání. Mým vroucím přáním je, aby můj začátek našel pokračovatele a každá doba zde zanechala svůj odkaz.“
Antonín Bednář učitel a ředitel školy, pořídil své první fotografie v roce 1929.

„Tvůrci na přípravě té výstavy strávili spoustu času,“ připomněl starosta Křemže Josef Troup. „Je to výstava unikátní ze života našich předků před sto i více lety, z dob, které si dnešní generace někdy dost idealizuje.“