Výstavy až do 29. října představují aktuální tvorbu dvou švýcarských umělců a a retrospektivu dvou českých umělců. Zahraničními umělci jsou M.S.Bastian & Isabelle L., švýcarští umělci, pracující posledních patnáct let společně; jejich kořeny a inspirace zahrnují život a vzdělání ve svobodném a úspěšném Švýcarsku, dlouhodobé pobyty v Paříži a New Yorku, ale zároveň výrazný obdiv k českým animovaným filmům z doby před rokem 1989 a také k osudu a tvorbě českých umělců Pavla Brázdy (nar. 1926) a Věry Novákové (nar. 1928), kteří byli z politických důvodů vyhozeni „v první vlně“ z Akademie výtvarných umění v Praze (v roce 1949), přesto se i nadále bytostně věnovali umělecké tvorbě, aby byli po čtyřiceti letech postupně znovuobjevováni v rámci Československa, resp. České republiky a velice pozvolna též v rámci Evropy a světa.

Výstavu uvedli a umělce představili ředitelka galerie Hana Jirmusová Lazarowitz a známý umělec Milan Knížák.