Posluchačům zahrály Fontanela (blues rock ), Alike ( crossover), Parní Wanna ( folk rock ), Dětský pokojíček ( folk rock), Tukuturi ( dívčí rock ). Muzika tu zněla až do půlnoci.