V kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné v areálu bývalého minoritského kláštera, který je dnes ve vlastnictví Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, zazněly v programu nazvaném Carolus IV. – Rex et Imperator písně spjaté s panovníkem Karlem IV.