Starosta obce ing. Petr Bürger přednesl krátký projev k výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918. Vyzdvihl význam samostatnosti a demokracie a pomohl nám všem si uvědomit, že věci, které dnes považujeme za samozřejmé, vždy samozřejmé nebyly. Čas od času je dobré si připomenout, jaké hodnoty jsou pro člověka opravdu důležité, a jak je nezbytné hájit odkaz našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka pro budoucí generace.

Následně nás pan Ladislav Bürger, místní kronikář, vzal na historický výlet do roku 1918 a ve svém vyprávění popsal místní poměry v této pohnuté době. Podělil se s námi o vzpomínku na svého tatínka, který zde tehdy žil a během 1. světové války bojoval na italské frontě. Zároveň vzpomněl na všechny občany Chlumce a Krnína, jež v průběhu 1. světové války přišli o život. Dozvěděli jsme se mnohé i o samostatnosti a nesamostatnosti naší malé obce v průběhu posledních sta let. Věřím, že všichni víme, jak velký význam má znalost naší historie pro naši budoucnost. Protože jak řekl George Santayana: „Ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“

Za profesionálního zpěvu sboru Perchta místní zasadili tzv. „lípu svobody“. Lípa je český národní strom a je symbolem ochrany, pomoci a lásky. Ing. Petr Bürger, p. Ladislav Bürger a ing. Otakar Veselý hned nato odhalili kamennou desku s upomínkou na tento den. Pro naše budoucí generace do země zakopali pamětní pouzdro s dokumenty ze současné doby. Pouzdro obsahuje dokumenty ze života obce v roce 2018 a několik dobových artefaktů.
Pan Vojtěch Talíř lípě požehnal, a pak sbor zazpíval národní hymnu.

Po oficiální části programu začal festival, kde vystoupili Duo Brno, Kaplan´s Friends Blues Band, kapela TakčiTak a skupina Love Gangsters. Trochu neplánovaně následovala i afterparty, kde unplugged zahrál mj. Karel Holas z Čechomoru. Během večera děti tvořily otisky svých rukou českou státní vlajku a výsledek byl velmi povedený.

Už od odpoledne nás sice provázel déšť, ale dobrou náladu nám určitě pokazit nedokázal. Dobře totiž víme, že co nás nezabije, to nás posílí.

Závěrem bych ráda poděkovala našim štědrým sponzorům, kteří nám pomohli celou akci zrealizovat, a celému organizačnímu týmu.

Jana Gorčicová