V Českém Krumlově je jisté jedno. Opět bude adventní čas příjemný a pohodový. To je totiž hlavní cíl, na kterém je program krumlovského adventu postaven.

Proto jako vždy nebude chybět staročeský vánoční trh, který začíná již dnes. Vůně punče a vánočního cukroví se jím poline až do 25. prosince.
Kouzlo města si lidé tradičně užijí při setkáních o všech čtyřech adventních nedělích, tuto nevyjímaje, při společném rozsvícení vánočního stromu na náměstí, zpívání koled, mikulášské nadílce, Ježíškově poště, Medvědích Vánocích, živém betlému, Silvestru i o Třech králích.

Z toho je patrné, že město opět vsadilo na osvědčený program. Ale přesto připravilo nějakou tu novinku.

První viditelnou změnou je výstavba zastřešeného pódia na náměstí. „Vylepšíme ho, aby bylo hezčí,“ podotkl ředitel Městského divadla Český Krumlov Jan Vozábal. „Na zahájení adventu jsme obohatili program. Při hudebně poetickém otevření adventu a rozsvícení stromu po požehnání uděleném českokrumlovským vikářem Václavem Píchou zahrají a zazpívají čtyři soubory – Perchta, Brass Kvintet, Lakomá Barka a Kapka.“

Při druhém adventním setkání bude jinak pojata večerní mikulášská nadílka. „Vždy náměstí ovládly čertovské hry, ovšem letos program nepostavíme na čertech, ale naopak na Mikuláši,“ řekl Jan Vozábal. Děti se mnohem víc dozvědí o tajuplné postavě ve vysoké čepici, která budí respekt.

Nejvýraznější inovací ale zaznamená příchod zimy o třetí adventní neděli. Tradiční poštovní úřad U zlatého anděla totiž letos poprvé obohatí příjezd ne paní Zimy, ale Bílé paní. „Příchod paní Zimy není zrovna česká tradice a my chceme stavět právě na českých tradicích,“ vysvětluje Jan Vozábal. „Dříve se říkalo, že po domech chodí ženštiny – perchty, a tak jsme si řekli, že bychom symbolem zimy mohli udělat proslulou Perchtu, tedy Bílou paní.“

Jan Vozábal prozradil ještě jednu novinku. Na jarmarku se zabydlí také místní kovář, který na náměstí postaví velká železná kamna, v nichž bude pochopitelně topit a kromě železných výrobků si u něho budou moci návštěvníci adventu zakoupit čerstvě opečené topinky se sádlem a česnekem.