„Diváci se setkají s našimi významnými tanečníky, kteří již nejsou ve stálém angažmá,“ říká.

Která část z Orffova celku s 25 hudebními čísly vás oslovuje nejvíc?
Všechny, které se dotýkají základních vztahů mezi mužem a ženou: zrození lásky, její nenaplnění vlastní vinou, hledání absolutního ideálu a zmarnění nejkrásnějšího citu.

Kteří inscenátoři se na podobě Carminy burany před točnou podílejí?
Jedná se o obnovenou premiéru proslavené inscenace, která vznikla už v roce 2003 pro „kamenné“ Jihočeské divadlo. Sólistický základ zůstal zachován i poté, co jsme inscenaci v roce 2005 přenesli před otáčivé hlediště. Obě inscenace jsou dílem hostujícího předního českého choreografa Petra Šimka, někdejšího šéfa baletu Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Autorem kostýmů zůstává Zdeněk Křížek, scénografem Pavel Knolle a o to, aby inscenace byla zachována v původní podobě, se po celá ta léta starám já.

Od roku 2005 se Carmina burana v zámeckém parku nehrála. V čem bude letos nová?
Z původních 23 tanečníků se jejich počet zvýšil na 35, diváci budou mít možnost se znovu setkat i s některými našimi významnými tanečníky, kteří již ve stálém angažmá nejsou. Připomeňme jen slavný pár Princ – Odilie z Labutího jezera, Petra Palase a Haničku Jarolímovou. Svěží instrumentaci obstarávají také noví hosté.

V čem musí být venkovní podoba inscenace jiná než v „kamenném“ divadle?
V kamenném divadle hrála hlavní roli jevištní točna, která zprostředkovávala vnitřní i vnější pohyb tanečníků. V zámeckém parku se naopak budou točit diváci. Jejich pohyb a životní pocity i zkušenosti se propojí s pohybem tanečníků, což umožní pocítit strhující rytmus i nejjemnější vibrace těl tanečníků. Orffova hudba, ač je psána na středověké latinské a německé texty, nás může oslovit v našem případě řečí těla.