Přestože do zahájení letošních Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově zbývají ještě více než dva měsíce, jejich přípravy už jsou v plném proudu.

Letošní ročník tradiční akce připomene jmenování Viléma z Rožmberka nejvyšším purkrabím České země.

„Kostýmovaný průvod proto tentokrát chceme pojmout jako retrospektivu vybraných významných osobností rodu Rožmberků ve vazbě na české dějiny. Začneme legendou Dělení růží a skončíme až u posledních Rožmberků,“ prozradila Kateřina Slavíková z Městského divadla v Českém Krumlově.

Kostýmovaný průvod pořadatelé rozdělí na gotickou a renesanční část, přičemž šanci vžít se alespoň na pár dní do jedné z těchto dějinných epoch mají opět i zájemci z řad obyvatel a návštěvníků Českého Krumlova.

„Každá část průvodu má ale omezený počet míst. Ten je dán jednak režijním záměrem, ale i kapacitou pivovarských zahrad, kde se uskuteční hlavní ceremonie slavností,“ upozornila Kateřina Slavíková.

Casting, z něhož vzejdou účinkující v kostýmovaném průvodu, se ve foyer Městského divadla uskuteční již v pátek 2. dubna od 16 do 17.30 hodin, druhou šanci pak zájemci dostanou ve středu 7. dubna od 17 do 18 hodin.

Podle Kateřiny Slavíkové by si však každý ze zájemců měl uvědomit, že průvod by měl být důstojnou připomínkou dějin města, a ne karnevalem, proto by účinkující měli být disciplinovaní.

„Závazná je například účast na zkouškách, jejichž termíny upřesníme při zápisu,“ dodala Kateřina Slavíková.