Spolupráce dvou regionů, stamiliony korun, oprava hodnotných staveb na obou stranách hranice. Zemská výstava Dávné stopy – nové cesty slibovala výjimečnou událost. Při pohledu za zelenožluté bilboardy je zřejmé, že trvalou hodnotu budou mít opravy špitálu v Bad Leonfeldenu, synagogy v Českém Krumlově, pivovaru ve Freistadtu a cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Není to málo? Má návštěvníky těšit vědomí, že byly vypraveny hodnotné katalogy a přitom expozice obsahují věcné i stylistické chyby?

Český Krumlov
Krumlovská část v Regionálním muzeu je nejlepší. Vyprávění o neuskutečněných projektech je humorné, zasazené do souvislostí a věcně přesné. Kladně lze hodnotit i lpění na trojjazyčnosti – vedle české verze našla své místo i anglická a německá. První části výstavy lze vytknout jen přemíru textů a málo programu pro děti.

Návštěvník si vše vynahradí při cestě adriatickým tunelem, za ním skutečně začíná jiný svět. Nejde jen o vtipné pohledy do kupé, ale i o více obrazového materiálu a koutky pro děti. Informace umí v Krumlově podat záživně a zajímavě. A traumata spojená s nacionalismem nezamlčují – kdo věděl o dopisu německých obyvatel Krumlova prezidentu Trumanovi?

Na závěr může divák na herní obrazovce zbořit část starého města a nahradit ji moderní zástavbou. Přepadnou ho hořké pocity, protože některé manýry minulého režimu stále fungují – i dnes se tvář města mění škrtem pera, ideologii moci vystřídala moc peněz. I za tuto poznámku lze autorům poděkovat. Výstava v synagoze pak není ničím překvapivá, odpovídá standardům.
Hodnocení: 80%

Zemská výstava, Závišův kříž v cisterciáckém klášteře Vyšší Brod.Vyšší Brod
Klášter, duchovní dominanta kraje, otevřel některé své části výhradně kvůli výstavě, která doufá v oživení turistického ruchu a obnovu památek. Pro Vyšší Brod ale platí, že záměr nesmí vyvažovat jeden, byť exkluzivní exponát. Závišův kříž je památkou rovnou korunovačním klenotům. To ale neznamená, že kurátoři zapomenou na svou úlohu zasvěcovatelů do významu stavby. Textové plachty, jednoduché vitriny s texty a obrázky… Očekávání, že právě v klášteře založeném Vokem z Rožmberka se návštěvník dozví kromě informací o rožmberské hrobce také o složitých duchovních dějinách regionu (např. o rekatolizaci Horních Rakous a jižních Čech), o významu kláštera pro okolí a o kolonizaci této časti země, se nenaplnila. Jistou náplastí je ukázka středověkého výtvarného umění a otevření kapitulní síně.
Hodnocení 50%

Bad Leonfelden
Hutné sousto – na jedné straně množství cenných předmětů, na druhé stěží rozeznatelná linka vyprávění. Záměr seznámit s fenoménem obchodu a dopravy se daří naplnit pouze v místnosti, jíž vévodí model dostavníku. Dioráma s cestujícími i atmosférou pomezního lesa vtáhne do časů, kdy cesta přes hranice nebyla běžná a bezpečná. Ostatní místnosti splývají v surreálný obraz kabinetu, v jehož zásuvkách se skrývají poklady, ale majitel nás nechává o samotě. Těžko se návštěvník dozví o každodennosti kraje: předmětům chybí zasazení do kontextu doby. Kuriozity potěší diváka lačného výstředností.

Průvodcem pro děti je kreslený lvíček. Jenže v první části se objevuje a mizí, dítě se může cítit bezradné. A pokud je pro něho připravena obrazovka s animací cestujících, mělo by na ni dosáhnout.

Zemkská výstava, snímek z expozice v Regionálním muzeu Český Krumlov.

Na mělčinu stereotypů se dostává líčení 19. a 20. století. Nacionalismus nelze shrnout pomocí několika pohlednic, navíc špatně popsaných; řadit Karla Havlíčka Borovského mezi   slavjanofily je nemístné. Z výstavy táhne idealizovaná vůně časů starého Rakouska, jen si pustit Strausse. Místo schémat měli autoři sáhnout po kronikách –  viděli by obraz mnohem barevnější. V místnosti, jíž se vine červená hranice, jsou další chyby: Jan Kubiš je podle popisky v uniformě RAF a přitom má na sobě stejnokroj československého vojska.

Přesnost vynahrazuje část věnovaná špitálu. V souvislostech autoři vysvětlují zaručené léčebné postupy i roli přímluvné modlitby. I hry jdou tentokrát vstříc dětské fantazii.
Hodnocení: 40%

Freistadt
Výstava v opraveném pivovaru šetří exponáty, ale zato je přehlednější a pojí chytré instalace s výstižnými popisky. Začátek se věnuje krajině a přírodě; s regionem se divák seznámí na obří mapě. Další patra přiblíží venkov, města, kláštery a šlechtická sídla. Téměř pandán k hýřivosti Bad Leonfedenu. Až na to, že Vok z Rožmberka byl zaměněn s Petrem Vokem z Rožmberka.

Zemská výstava, snímek z expozice ve Freistadtu.Na své půdě, ve sféře měšťanského podnikání a pivovarnictví, se autoři pouští do zajímavých výkladů. Dojem ucelenosti podporují názorné exponáty i hříčky pro děti, které například zábavně hledají symbol řemeslnického cechu. Zajímavá, byť nadbytečná – něco podobného je v Bad Leonfeldenu – je pasáž s hraniční čárou. Autoři však přistoupili k tématu   s větším nadhledem, snad i snahou zasmát se sami sobě. Na české straně zní vrtačka, tulí se trpaslíci, o zájem se hlásí dívky nejstaršího řemesla. To není lichotivý obrázek, leč bohužel přesný.
Hodnocení: 70%

Zemská výstava  budí dojem dlouho vařené kaše, ingredience se již rozpadly a jejich chuť nahrazuje med. Projekt se nepodařilo zcela naplnit, protože chybí jednotná koncepce. Části expozic na rakouské straně se často dublují a vrší stereotypy. A to je veliká škoda pro projekt, který měl nabídnout nové cesty a třeba i snahu pochopit toho druhého.

RICHARD VLASÁK
Autor je kulturní historik