Stejně tak jako arabská mozaika je i svět jednoho činžáku složen z pestrých střípků osudů vlastních obyvatel. Tyto soukromé mikrosvěty do sebe vzájemně narážejí, obrušují se a míjejí. Spojit je však může kouzlo – divákova fantazie a pramen vody vyvěrající v sedmém patře. Pak se může život v bytě číslo 7.32 proměnit v křehkou pohádku jedné noci.

Hra současného německého autora Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc nabízí mnoho interpretačních klíčů – pestrá škála využitých motivů se totiž dotýká samé podstaty západní kultury, jejích mýtů, pohádek, víry, divadla i zažitých vzorců chování a očekávání. Je v ní spící princezna – ta, která přichází z pouště a nedokáže ji probudit ani polibek. Nechybí tajní milenci z Orientu, únos, zrada, oidipovský motiv, vražda ze žárlivosti, nešťastník opuštěný manželkou, zoufalý sebezpytující romantik i džin v láhvi bi(a)lancující na tenké hranici života a smrti. Kolik motivů a odstínů emocí hra obsahuje, tolik se nabízí možností režijního zpracování. Tato výzva je nejspíš jedním z důvodů, proč se Arabská noc stala po svém uvedení v roce 2002 jedním z nejžádanějších divadelních titulů autora, který je teď ve střední Evropě velmi populární.

Pět monologů

Šéf činohry Jihočeského divadla Martin Glaser, který v Moravském divadle v Olomouci hru zrežíroval, zvolil velmi neobvyklý a pro diváka náročný výkladový klíč. Pro uskutečnění svých představ, které mu pomáhal naplnit scénograf Jaromír Vlček, mohl využít velkého jeviště, jehož se českobudějovickému divadlu bolestně nedostává.

Této možnosti využil měrou vrchovatou. Svými vnějšími scénickými atributy je olomoucké nastudování nebývale čisté a čiré, podobně jako pramenitá voda pulzující celým představením. Je i stejně osvěžující. Jediným scénickým prvkem se stává pětice skleněných kvádrů – výkladních skříní pocitů a myšlenek, jakýchsi vězení i úkrytů hlavních protagonistů, kteří v nich tráví celou první polovinu hry.

Toto výtvarné pojetí založené na krychli výborně ladí s nezvyklou strukturou textu a dějovou výstavbou. Veškeré jednání, myšlení, emoce a pohyby, tedy i informace, které běžně ukrývají režijní knihy, totiž popisují postavy samotné. Děj je tímto způsobem takřka kubisticky rozložen na pět paralelních interpretací, individuálních pohledů, vyjádřených zdánlivě nesourodými slovy hlavních protagonistů. Průnik těchto monologů se však stává jedním ze dvou dynamizačních prvků hry, která je velmi skoupá na klasický dialog. Tím druhým je sen o prokletí šejkovy manželky, který ve druhé polovině hry ničí jistotu skleněných příbytků, vyhání z nich jejich obyvatele a dramaticky mění životy i tradiční role.

Herci zvládli úkol se ctí

Čisté vyznění scény dotvářejí nekonvenční kostýmy, vlastně pouhé bílé spodní prádlo, které umožňuje herci zapojit základní složky pohybu. Herecký projev je tak především v první polovině hry vystavěn nejen na promluvě a gestu, ale i na pulzování svalů celého těla. Pohyb navíc zdůrazňuje cílené osvětlení a všudypřítomná voda, která se stává šestým protagonistou hry. Barevnou neutralitu rozruší až poslední, na samou dřeň vygradovaný obraz.

Mladí olomoučtí herci (Petr Kubes, Klára Klepáčková, Tereza Richtrová, Jiří Suchý z Tábora, Ivan Dejmal) nezvyklý a na synchronizaci velmi náročný herecký úkol zvládli se ctí a zřejmě i se skutečným osobním zaujetím pro věc. Tu a tam se sice neubránili nadbytečnému zadeklamování či přehnané expresivitě, ansámblovou souhru to však naštěstí výrazně nepoznamenalo.

Vizuálně i významově silné zpracování Arabské noci nebude mít v Olomouci jednoduchý život. Svou netradiční poetikou odradí mnoho konzervativních diváků, kteří tradičně tvoří základ abonentního systému. Výmluvným svědectvím jsou odchody některých návštěvníků už po prvních minutách hry. Snad se ale představení nestane obětí kritických výlevů salónních intelektuálů. Ti by totiž mohli tento titul, rozvíjející emoce i imaginaci, snadno podrobit argumentaci logiky, aniž by dali šanci křehké lyrice a pestrosti výkladů, kterou hra s 'osvobozenými představami' divákovi nabízí. Jedině bez předsudků totiž může Arabská noc nabýt tisíce podob.

Hodnocení Deníku: 90%

JITKA RAUCHOVÁ
Autorka je kulturní historička