Úderem 11. hodiny se před obecním úřadem sešlo okolo 40 masopustních koledníků.

Poté co starosta obce udělil svolení k maškarní obchůzce, se rozezněly písně a koledníci se dali do tance. Následoval tradiční průvod obcí, který večer vyvrcholil masopustní zábavou.

Pavel Sojka