Od úterka v prostorách Galerie Portyč zahájila svou druhou výstavu fotografií. Tentokrát se jedná o společnou výstavu skupiny TeriFoto a Fotoklubu Český Krumlov.

Na výstavě se představuje dvacítka domácích autorů a patnáct hostů z českokrumlovského Fotoklubu.

„Spolek vznikl 25. července 2007 a dnes má dvacet členů a téměř stejný počet evidovaných příznivců, kteří se o činnost zajímají a zúčastňují se podle možností našich akcí,“ říká předseda písecké TeriFoto Vladimír Teringl.

I přes to, že nemají dlouhou historii, zajišťovali už například reportáže z návštěv hostů z družebních měst Deggendorf, Wetzlar a Caerphilly či z různých místních akcí a soutěží.

Mají za sebou také několik podařených výstav. Tu první udělali před rokem právě v Galerii Portyč. Další fotografie mohli zhlédnout návštěvníci tvrze Lnáře či Městského divadla v Českém Krumlově, se kterým připravili také společnou výstavu v Písku. Provozují čtyři vlastní galerie, kde mění výstavy po dvou měsících.

Již třetím rokem soutěží v mapovém okruhu Blatenská růže, přičemž letos vstupují i do dalšího mapového okruhu. Výstava potrvá do 20. listopadu.

Fotoklub Český Krumlov

Fotoklub je občanské sdružení přátel fotografie z Českého Krumlova a okolí. V současnosti má 19 členů a zhruba pět dalších zájemců o fotografování dochází na schůzky nepravidelně. Fotoklub Český Krumlov má zázemí v Městském divadle, kde pořádá pravidelné fotografické výstavy. Rovněž vystavuje ve své vitrínové Minigalerii v podloubí u náměstí. Fotoklub, který navázal na tradice podobného spolku od roku 1961, působí v Českém Krumlově tedy již 47 let.