Shromáždila se tam více než stovka lidí, aby prožila sváteční chvíle při tradičním vánočním koncertě. Připravily ho děti z hudebních kroužků Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

Kostelem se tak nesly tóny lidových koled, které si se sborem zpívali i návštěvníci, stejně jako méně známé písně, jako například Do bílého rána, Z Betléma se ozývá. Koledy si posluchači mohli poslechnout v různých provedeních, kdy zpívaly samostatně děti, dospělí, či všichni společně. Vánoční koncert dirigovala vedoucí Hana Havlíčková. Hodinové vystoupení sklidilo u návštěvníků velký ohlas a navodilo příjemnou vánoční atmosféru.

Pavel Sojka