Také v letošním ročníku lze najít několik lidských mikropříběhů. Vyprávěla nám je jedna z hlavních organizátorek akce a manažerka krumlovských klášterů Kateřina Slavíková.

„K tématu svatby Viléma z Rožmberka s Polyxenou z Pernštejna se letos dostáváme po pětadvaceti letech. Tehdy to byly první slavnosti pro Jana Bartušku, který se tenkrát zhostil role Viléma. Hrál ho pak většinou i v dalších ročnících a ztělesní ho i letos,“ vypráví organizátorka.

Letos podle ní musel prokázat nesmírnou vůli i neodmyslitelný představitel Petra Voka Zdeněk Krajíček.
„Když jsem Zdeňka viděla ještě na začátku letošního roku, v jakém stavu se nacházel s bolestmi zad, tak jsem skoro nevěřila, že se zúčastní slavností. Jenže role Petra Voka je pro něj životní láskou – a stala se i motivací a hnacím motorem k tomu, aby dal svá záda do pořádku,“ říká s obdivem Kateřina Slavíková.