A to v rámci výstavy věnované houbám, které je možné najít na hrázích jihočeských rybníků. Součástí je navíc i prezentace třicetiletého výzkumu mykologů v Národní přírodní památce Luční, která byla v roce 1988 vyhlášena jako první mykologická rezervace.

Vedle poznávačky hub zde návštěvníci uvidí také lyofilizáty plodnic hub, které vznikají zmražením a následným vysušením. Výstavu je možné navštívit do 28. října.