„Dozvěděli jsme se tu úžasné informace,“ svěřil se zámecký kastelán Pavel Slavko, který si přednášky také přišel poslechnout. „Díky kompletní interpretaci slona v křesťanské symbolice jsem si například uvědomil, proč byla v Českém Krumlově na divadle použita velká dekorace slona se zeměkoulí na hřbetě, co vlastně znamená. Poznávání a rozšiřování znalostí je přesně to, co by Studijní centrum do Krumlova mělo přinášet.“

Jedním z přednášejících byl i prof. Václav Bůžek, rodilý Krumlovák, který ve městě žije celý svůj život. Ke studiu historie jej v mládí přivedl dr. Zdeněk Rohlíček, který ho učil dějepis na kaplickém gymnáziu. „Tím druhým je genius loci Krumlova,“ dodává badatel. „Jako gymnazista jsem prováděl o prázdninách na zámku. Tam to začalo a drží mě to celý profesní život.“

Václav Bůžek se zabývá 16. stoletím, takže ve svém rodném městě si užívá. „Celý Krumlov je renesanční. Později, za Eggenbergů a Schwarzenbergů, získává nepatrně barokní nebo rokokovou podobu. Ale když se řekne Krumlov, pro historika to je doba posledních Rožmberků a velkolepá renesance, kterou sem právě Rožmberkové, jako byli Vilém a Petr Vok, přinesli."

Cyklus Jak se dělá věda přibližuje Pavel Král, proděkan Filozofické fakulty pro zahraniční vztahy a rozvoj. „Akce je cílená na studenty středních škol a veřejnost a má představit obory fakulty. Chceme poutavou formou vysvětlit, jak se na fakultě dělá věda, tedy odborné bádání."

Někteří studenti možná podle proděkana mají představu, že na univerzitě budou prohlubovat faktografické znalosti a budou znát čím dál tím víc konkrétních dat. „O tom ale věda není, ta je o tom, že si kladou otázky, dodržují určité metodologické postupy a drží se určitých způsobů řešení problémů," vysvětluje Pavel Král. „Rozhodli jsme se proto, že na toto téma uspořádáme celý přednáškový cyklus. Je to dvanáct přednášek rozdělených do čtyř bloků a promluví na nich dvanáct význačných osobností, badatelů fakulty, a na konkrétních badatelsky atraktivních tématech, např. jakou řečí mluví slon nebo jak to bylo s vojenskými elitami v pravěku, představí svůj vědní obor a vysvětlí jak potenciálním studentům, tak zájemcům z řad veřejnosti, o čem věda vůbec je a jak funguje. A to nejen historie, ale také archivnictví, pomocné vědy historické nebo archeologie."

Bloky cyklu Jak se dělá věda jsou čtyři a postihují celou škálu oborů fakulty: kromě historických oborů také filologické obory, studium literatury, dějiny umění či estetiku.

„První blok byl na fakultě v Budějovicích, druhý blok v Českém Krumlově na zámku," dodává Pavel Král.

Vstupné se neplatí a bližší informace o dalších dvou plánovaných blocích jsou na webu fakulty, www.ff.jcu.cz.