Tradice oblíbené Hubertovy jízdy, vyhlášené svou vstřícností nejen vůči účastníkům s koňmi, ale také atraktivitou pro pěší diváky, vychází z genia loci unikátního zámeckého parku u zámku Červený dvůr. Ten byl od časů svého vzniku přizpůsoben vyjížďkám na koni, zprvu dokonce loveckým. Později byla původní obora upravena do podoby parku, designovaného tak, aby poskytoval nejkrásnější průhledy a zážitky právě jezdcům na koních.

Možným překvapením pro jezdce, kteří za zážitkem projížďky v prostředí barokního parku cestují často i z velké dálky, je skutečnost, že novodobá tradice Hubertovy jízdy byla v Červeném Dvoře obnovena teprve nedávno v roce 2007. Zásluhu na tom mají jednak primář a ředitel zdejší psychiatrické léčebny Jiří Dvořáček, tak majitelka jezdecké Stáje POHODA Věra Studená a zároveň i pacienti léčebny, kteří se, mnozí s velkou chutí, podílejí na přípravě události.

Na rozdíl od jiných parforsních honů a Hubertových jízd, pořádaných u jiných zámků v Česku, ale i v jezdeckých stájích, v Červeném Dvoře se pořadatelé snaží učinit program atraktivním i pro diváky mimo komunitu jezdců a chovatelů koní. Jedním z cílů akce je nalákat veřejnost k návštěvě unikátní památky, poněkud opomíjené ve stínu blízkého Českého Krumlova. Výraznou měrou tomu slouží hudba. Ukázkový parkur v horní části parku s až třicetihlavým lotem koní doprovází Zámecké trubačské trio. Tito hudebníci se specializují právě na klasický repertoár z oblasti vážné hudby přímo komponované či aranžované pro živé hraní při parforsních honech.

Ve chvíli, kdy lot koní vyjíždí na zážitkovou projížďku areálem, vyplňuje čekání diváků vystoupení hudebně divadelní skupiny Rybníkáři. V minulých letech se v programu objevily i kostýmované scény, historický tanec anebo předvedení dravých ptáků. Vrcholem akce je pak hon za liščím ocasem, stylizovaný do krátkého dostihu. Přestože zámek Červený Dvůr, v němž sídlí známá psychiatrická léčebna, nabízí prohlídky jen zcela ojediněle, zdejší park s naučnou stezkou je přístupný trvale a na podzim, v době pořádání Hubertovy jízdy, je procházka areálem opravdu obohacujícím zážitkem.