Závišův kříž, ale také velkolepé projekty, které se nikdy na česko-rakouském pomezí neuskutečnily, uvidí návštěvníci na Hornorakouské zemské výstavě. Poprvé bude mít přeshraniční dosah. Konat se bude od dubna 2013 v Bad Leonfeldenu, Freistadtu, Českém Krumlově a Vyšším Brodě. Potrvá osm měsíců. Obdobnou spolupráci už Češi a Rakušané zažili v roce 2009, kdy se k Dolnorakouské zemské výstavě přidala Telč.

V Českém Krumlově připravují dvě výstavy. Regionální muzeum pod titulem Co by, kdyby představí asi 25 nenaplněných projektů na obou stranách hranice z období od středověku po 80. léta. Polovina z nich má podle ředitele muzea Filipa Lýska česko-rakouský přesah.
Velké lodě na Šumavě

„Třeba za Karla IV. vznikl projekt, podle kterého se měla propojit Vltava s Dunajem, což se později podařilo jen 
v malém rozsahu za pomoci Schwarzenberského kanálu, po němž se do Rakous plavilo dříví ze Šumavy. Uvažovalo se o tom, že kanál přes šumavský hřbet umožní plavbu velkých lodí. Vyprojektovalo se několik zdymadel," řekl Lýsek. Podle další  vize mělo být historické jádro Českého Krumlova srovnáno se zemí.

V opravené krumlovské synagoze bude výstava 4 fotografové, 2 země, 1 region. Představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století 
v Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Snímky doplní příběhy konkrétních lidí i rodin.

Kus Ježíšova kříže

Ve vyšebrodském klášteře si návštěvníci prohlédnou jednu z nejvzácnějších památek svého druhu na světě – Závišův kříž. V relikviáři je údajně vsazen velký kus cedrového dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. V rožmberské oratoři se pro něj buduje pancéřová klenotnice. Cisterciáci chtěli část pokladu vystavit 
v kapli svatého Kříže. „Ale úřady s tím kvůli bezpečnosti nesouhlasily, tak bude vystaven v hůře přístupné oratoři," řekl převor Justin Berka.

V gotických sklepeních opatství se chystá expozice Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře). 
V klášterním muzeu poprvé vystaví exponáty z rozsáhlých sbírek cisterciáků. Návštěvníky také čeká prohlídka rozšířená o kapitulní síň – architektonický skvost české gotiky i zrenovovaným interiérem opatského chrámu.

V pivovaru rakouského Freistadtu chystají výstavu Šlechta a kláštery, Města a obchod a Pivovarnictví. V Bad Leonfeldenu se výstava 
v Eyblově domě bude zabývat obchodem a dopravou a v bývalém měšťanském špitálu dějinami lékařství.

Evropská unie projekt dotuje zhruba 99 miliony korun. Jihočeský kraj na něj dal již deset milionů.