Celé odpoledne mohli návštěvníci sledovat ukázky z činnosti Základní umělecké školy v Kaplici. Vystoupili například Pie Complexity, Dramatický kroužek Shakespearovy děti, Dětský pěvecký sbor, Smyčcový soubor, Dechový orchestr a žáci na sólové nástroje. Program v kulturním domě uzavřel Good Times Big Band, který doprovodil vítězku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

Kromě toho mohli zájemci navštívit otevřený keramický ateliér na dvorku ZUŠ, kde si sami mohli vyzkoušet točení na keramickém kruhu a dekorování keramiky.