Výběr jména pro miminko - Michaela de Martino:

| Video: Youtube

Výběr křestních jmen se v Česku mění postupem času. V minulosti byla oblíbená tradiční jména, která se předávala z generace na generaci. Avšak v moderní době rodiče často hledají unikátnější jména nebo se inspirují jmény z jiných kultur a zemí. Zároveň je také vidět trend k návratu k tradičním českým jménům, která mají historický a kulturní význam.

Původ nejoblíbenějších jmen v Česku

Podle informací z internetové encyklopedie Wikipedia v Česku velmi oblíbené jméno "Jan" pochází z hebrejského Jo-chanan, což znamená "Hospodin je milostivý". V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v matričních zápisech. A třeba česky znějící "Eliška" pocházející z hebrejského eliševah, což znamená "Bůh je má přísaha (věřím)“. Její alternativou je jméno Alžběta.

Výběr jména pro novorozence je osobní rozhodnutí, které odráží rodinné hodnoty, vkus rodičů a historické kořeny. Bez ohledu na to, jaké jméno rodiče zvolí pro své dítě, je důležité, aby bylo milované a neslo pozitivní význam.

close TOP 20 - Nejčastější česká jména pro kluky a holčičky v lednu 2019 info Zdroj: Český statistický úřad zoom_in TOP 20 - Nejčastější česká jména pro kluky a holčičky v lednu 2019

Mezi kluky nejvíce Janů a Jakubů

V Česku máme několik tradičních jména pro kluky, která se v průběhu let udržují ve vysoké oblibě. Přinášíme vám jejich výběr:

Nejoblíběnější tradiční česká jména pro kluky (výběr)

 • Jan: Je to jedno z nejtradičnějších a nejoblíbenějších jmen pro kluky v České republice. Pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského "Jochanan", které se překládá jako "Bůh je milostivý". Jedná se o složeninu ze slov "Jahve" ("Bůh", "Hospodin") a "chanan" s významem "smilovat se" či "milost".
 • Jakub: Mužské křestní jméno Jakub pochází z hebrejštiny. Vzniklo z hebrejského jména Jahagóbh (Jákob), které se vykládá jako "ten, kdo se drží za patu", přeneseně také "druhorozený".
 • Tomáš: Tomáš je dalším klasickým jménem pro kluky. Má kořeny v biblickém jménu a je stále populární. Jeho základem je aramejské Tóm, respektive se členem Tómá (dříve teómá), které v překladu znamená „dvojče“. Toto označení dostal jeden z apoštolů, který šířil víru v božství Ježíše („nevěřící Tomáš“).
 • Matěj: Mužské křestní jméno Matěj (také Matej) má původ v hebrejštině. Vyvinulo se z hebrejského jména Mattytja, resp. spojení "Mattyth Jáh(u)", které se překládá jako "dar Boží", "Hospodinův dar", "dar od Boha". Stejný základ má i jméno Matyáš, které je archaickou podobou jména Matěj.V posledních letech získává na popularitě.
 • Lukáš: Mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. Dnes patří k těm nejoblíbenějším českým jménům. V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako "obyvatel Lukánie" nebo "ten, kdo přichází z Lukánie".Je oblíbené pro svůj moderní zvuk a historický význam.
 • Petr: Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova "pétrá" s významem "skála" nebo "kámen" (jde o překlad aramejského slova "képhá" se stejným významem). Je jedním z nejstarších a nejběžnějších jmen v Česku.
 • Jiří: Jiří vlastně znamená "zemědělec". Je to tradiční české jméno pro chlapce. Pochází z řeckého Geórgos (rolník, zemědělec)
 • Filip: Je populární pro svou mezinárodní univerzálnost. Vzniklo ze dvou řeckých slov, prvním je "philos" ve významu "milovat" a druhým je "hippos", které se překládá jako "kůň". V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená "milovník koní". Přeneseně se jméno vykládá i jako "vznešený" či "ušlechtilý", ve starém Řecku totiž koně vlastnili pouze aristokraté.
 • Daniel: Mužské křestní jméno Daniel i jeho zkrácená verze Dan pocházejí z hebrejštiny. Jména vznikla (stejně jako ženské jméno Daniela) z hebrejského "Dáníél", které se dá přeložit jako "Bůh je můj soudce". Bylo odvozeno ze slov "dán" ("soudit, soudce") a "él" ve významu Bůh. Zůstává stále v Česku populární volbou.
 • Adam: Adam je klasické jméno s biblickým významem. Je oblíbené pro svou jednoduchost a historii. Pochází z hebrejštiny, kde termín Ádám znamená „člověk“. Není to v pravém slova smyslu vlastní jméno, naopak ve svém původním významu je to obecné označení pro člověka. Toto slovo je příbuzné se slovem adamá znamenajícím „země“, „půda“.
  Zdroj: Wikipedia, brasnarstvitlusty.cz

close Nejčastější česká jména pro kluky - srovnání leden 2003 až leden 2019 info Zdroj: Český statistický úřad zoom_in Nejčastější česká jména pro kluky - srovnání leden 2003 až leden 2019

Holčičkám vévodí Eliška

Pro holčičky jsou v Česku oblíbená tradiční jména také plná elegance a historického významu. 

Nejoblíběnější tradiční česká jména pro holčičky (výběr)

 • Eliška: Ženské křestní jméno Eliška nebo jeho zkrácená varianta Elza pochází z hebrejštiny. Vzniklo zřejmě z hebrejského jména Elíšéwah, které se překládá jako "Bůh je má přísada" či "přísahám na svého Boha". Stejný původ má i české jméno Alžběta (anglicky Elisabeth).
 • Tereza: Tereza je dalším tradičním jménem pro holky s historickým významem a elegantním zvukem.
 • Anna: Patří u nás k nejoblíbenějším jménům pro holčičiky. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov "channah" či "chana", které se významově překládají jako "milá", "milostivá" či "milostiplná".
 • Karolína: Je moderní a krásnou volbou. Obě jména i další varianty (Karolina, Karla) mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova "karlaz", které se překládá jako "svobodný muž". Může znamenat i "sedlák". Pochází přitom z latinského jména Carolus.
 • Kateřina: Jméno Kateřina pochází původně ze starořeckého ženského křestního jména aikaterine. Původ tohoto jména je nejasný. Může pocházet z řeckého slova "hekateros" (česky každý z obou) nebo má základ ve jméně řecké bohyně Hekaté. Jméno Kateřina znamená čistá, cudná, mravná.
 • Barbora: Barbora je dalším tradičním jménem pro holky s historickým významem. Je oblíbené pro svůj tradiční zvuk. Jde o jméno řeckého původu (z řeckého barbaros), což znamená cizinka.
 • Lucie: Jméno Lucie má latinský původ a znamená "světlá". Je oblíbené pro svou svěžest a jasnost.
 • Markéta: Jméno má orientální původ. Pochází až ze staroindického slova „mandžárí” s významem „perla” nebo „pupen”. Slovo přejala řečtina jako „margarites”, odtud latina jako „margarita”. Významem jména Markéta je tak „perla”.
 • Veronika: Je elegantní jméno pro holčičiky. Pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".
 • Natalie: Jméno Natálie má latinský původ a znamená "narozená na Vánoce". Je moderní a populární volbou.
  Zdroj: Wikipedia, brasnarstvitlusty.cz

close Nejčastější česká jména pro holčičky - srovnání leden 2003 až leden 2019 info Zdroj: Český statistický úřad zoom_in Nejčastější česká jména pro holčičky - srovnání leden 2003 až leden 2019
 

Příchod neobvyklých jmen

V novém tisíciletí jsme v České republice začali pozorovat trend k volbě neobvyklých a unikátních jmen pro děti. Toto téma je poměrně subjektivní a vkus se může měnit od jednotlivce k jednotlivci. Důvody pro volbu neobvyklých jmen mohou být různé.

Někteří rodiče se snaží vyjádřit originalitu a individualitu svého dítěte, zatímco jiní se inspirovat trendy v jiných zemích. Někdy může být důvodem i rodinná tradice, kulturní odkaz, nebo prostě osobní vkus rodičů. Každé jméno má svůj vlastní příběh a význam pro rodinu, která ho vybere.

Zde je několik příkladů neobvyklých jmen a důvodů, proč mohou být populární:

 • Viktorka: I když jméno Viktor je v Česku tradiční a běžně se vyskytuje, verze "Viktorka" pro holčičky byla neobvyklou volbou. Je to možná reakce na genderovou neutralitu a snahu dát dětem jméno, které se neřídí tradičními normami.
 • Anežka: Toto jméno je sice tradiční, ale dlouhou dobu bylo v zapomnění. V poslední době se však znovu stává populárním díky retro trendu, kdy rodiče hledají starší, elegantní jména.
 • Mio: Kratší, jednoslabičná jména se stávají stále populárnějšími, a to pravděpodobně kvůli své jednoduchosti a modernímu zvuku.
 • Vilém: Tradiční jména pro chlapce jako Vilém začínají opět nabývat na popularitě, protože rodiče hledají alternativu k běžným jmenům.
 • Zephyr: Toto jméno má zřejmě zahraniční původ a ukazuje, že někteří rodiče hledají exotičtější a netradiční jména pro své děti.
 • Elior: Toto jméno má hebrejský původ a znamená "Můj Bůh je světlo". Je to exotická volba pro chlapce, která odkazuje na spirituality.
 • Luneta: Toto krásné jméno pro dívky má původ v italštině a odkazuje na měsíční svit. Je elegantní a romantické.
 • Zephyra: Další jméno s řeckým původem, Zephyra odkazuje na boha Zephyra, vládce západního větru. Je to unikátní volba pro holčičky spojená s přírodou.
 • Caius: Tohle jméno má římský původ a bylo populární v Římě. Je to elegantní volba pro chlapce, která odkazuje na historii.
 • Seraphina: Jméno Seraphina má hebrejský původ a znamená "plamen". Je to krásné a melodické jméno pro holčičky.
 • Benedikt: Toto jméno má latinský původ a znamená "požehnaný". Je to tradiční jméno s náboženským významem.
 • Lysander: Jméno Lysander má řecký původ a znamená "osvobozený muž". Je to neobvyklá a historická volba pro chlapce.
 • Elowen: Toto krásné jméno pochází z keltského jazyka a znamená "dubová žena". Je spojeno s přírodou a mystikou.
 • Aurelia: Aurelia má latinský původ a znamená "zlatá". Je to nádherné a aristokratické jméno pro holčičky.

Výběr jména pro miminka - netradiční přístupy:

| Video: Youtube

Pravidla a omezení pro výběr křestního jména v Česku

V České republice existují určitá pravidla a omezení ohledně výběru křestního jména pro dítě, ačkoli je obecně více liberální v tomto ohledu ve srovnání s některými jinými zeměmi. Zde jsou některá důležitá pravidla pro výběr jména:

 • Nesmí být nevhodné nebo urážlivé: Jméno nesmí být vulgární, urážlivé, nebo neslučitelné se zákony a společenskými normami. Například nelze dát dítěti jméno, které by mohlo způsobit fyzické nebo psychické utrpení.
 • Nesmí být zmatení s příjmením: Jméno nesmí být zmatenlivé s příjmením, aby bylo možné jednoznačně identifikovat osobu.
 • Nesmí být cizího původu bez povolení: Pokud rodiče chtějí dát dítěti jméno cizího původu, mohou to udělat, ale mohou potřebovat povolení matričního úřadu. Toto povolení bývá obvykle udělováno bez problémů.
 • Nesmí být příliš dlouhé: Jméno nesmí být nepřiměřeně dlouhé a musí být zapsáno do 60 znaků.
 • Nesmí obsahovat názvy nebo tituly: Jméno nesmí obsahovat názvy, tituly nebo hodnosti, jako jsou "král," "kněz," nebo "generál."
 • Nesmí být záporně konotováno: Jméno by nemělo mít negativní konotace nebo být spojováno s nezákonnými činnostmi.

Většina jmen, která jsou běžná v Česku, splňuje tato pravidla. Pokud rodiče chtějí dát svému dítěti neobvyklé jméno, které by mohlo vyvolat otázky, mohou se setkat s určitým omezením ze strany úředníků matričního úřadu. Nicméně, většinou je volba jména v Česku z velké míry v kompetenci rodičů, pokud jsou respektována tato základní pravidla.

Nejoblíbenější jména v romské komunitě

Jména v romské komunitě mohou být různorodá a často mají své vlastní kulturní a historické významy. Romové mají tendenci volit jména, která jsou pro ně význačná a mají symbolický význam. I přesto, že v rámci romské komunity neexistuje jednotný seznam oblíbených jmen, existují některá jména, která se v této komunitě vyskytují častěji. Některé z těchto jmen mohou mít kořeny v romské tradici, zatímco jiná jsou ovlivněna okolní kulturou. Zde je několik příkladů:

Pro chlapce
János: Jméno János je variací na tradiční jméno Jan a má kořeny v romské kultuře.
Džino: Toto jméno má romský původ a je oblíbenou volbou pro chlapce.
Santos: Santos je jméno, které má kořeny v romské tradici a je často voleno pro svůj symbolický význam.
Davut: Toto jméno má turecký původ, ale je často voleno mezi romskou komunitou.

Pro holky
Rita: Jméno Rita má kořeny v romské kultuře a je oblíbenou volbou pro holčičky.
Elena: Toto jméno má širokou kulturní rozšíření a je populární i mezi Romy.
Marika: Marika je často volené jméno pro holčičky v romské komunitě.
Ester: Jméno Ester má biblický původ, ale je známé i mezi Romy.

Je důležité poznamenat, že výběr jmen může být velmi individuální a závisí na preferencích rodiny. Romové mají různorodý původ a kulturu, což se může promítat do výběru jmen pro jejich děti.

Historický vývoj českých jmen

Historický vývoj nejoblíbenějších jmen v Česku může poskytnout zajímavý pohled na proměny společnosti a kulturní vlivy. Zde je stručný přehled historického vývoje nejoblíbenějších jmen pro kluky a holky v Česku:

Kluci
Středověk:
V době středověku byla česká společnost silně ovlivněna katolickou církví a biblická jména byla velmi oblíbená. Jména jako Jan, Jakub, Matěj, Tomáš a Václav byla častá volba. Tato jména byla často spojována s významnými světci a křesťanskými postavami.
Renesance: Během období renesance se začala objevovat jména s humanistickými a latinskými vlivy, jako Petr, Matyáš, Jan Kryštof, nebo Daniel.
Baroko a Rokoko: V barokní a rokokové éře byla oblíbená elegantní jména jako František, Antonín, Augustin, nebo Karel.
19. století: V 19. století se často volila jména, která odkazovala na národní hrdiny a vlastenecké hnutí, jako František (podle Františka Palackého) nebo Josef (podle Josefa Dobrovského).
20. století: Během 20. století se objevila větší variabilita výběru jmen, a to částečně kvůli vlivu zahraniční kultury. Jména jako Jiří, Pavel, Martin, Michal, nebo Lukáš získala na popularitě.

Holky

Středověk: V době středověku byla pro holky oblíbená tradiční a biblická jména, jako Anna, Kateřina, Alžběta, nebo Barbora.
Renesance: V období renesance se začala objevovat jména s latinskými vlivy, jako Markéta, Veronika, nebo Magdalena.
Baroko a Rokoko: V barokní a rokokové éře byla oblíbená elegantní a romantická jména, jako Marie, Tereza, Eleonora, nebo Klotylda.
19. století: Během 19. století byla oblíbená jména, která odkazovala na národní a vlastenecké tradice, jako Anna (podle Anny z Rožmberka) 
20. století: V 20. století se objevily nové trendy a internacionalizace výběru jmen. Jména jako Jana, Martina, Petra, nebo Lucie získala na popularitě.

Tento vývoj jmen v Česku odráží kulturní a historické změny, kterými prošla česká společnost. Moderní doba přinesla ještě větší rozmanitost výběru jmen, kdy rodiče volí jména podle svého osobního vkusu a preferencí, jak jsme již zmínili v úvodu článku.

close Facebook Deník Styl je tu pro každého. info Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová zoom_in Facebook Deník Styl je tu pro každého.