Ono je to logické, ale málokdo si to připouští. Vždyť jak málo stačí, aby byla Evropa v šachu?

Jedna sopka na poměrně vzdáleném ostrově a oblaka dýmu a nečistot. A Evropa stojí. Jedna havárie letadla s elitou národa a prezident, generalita a další výkvět Polska je pryč. A Polsko stojí. Jak křehké je to tady všechno kolem? Jedny volby a…

Gustav Meyrink kdysi napsal: „Člověk je pevně přesvědčen o tom, že bdí, ale ve skutečnosti je chycen v síti spánku a snu, kterou si sám utkal.“

Díváme se na svět skrze optiku vlastních myšlenek, potřeb, tužeb a tak dál. Ale souvislosti nám mohou unikat. Z tohoto úhlu pohledu je špatně vsadit vše na jednu kartu, jako náš region na turistický ruch.

Jenomže klášteru nic jiného nezbývá, neboť stát mu za dvacet let ještě nebyl schopen vrátit ukradený majetek. Tedy zdroj dalších příjmů. Jak dlouho bude stát přesvědčen o tom, že bdí?