A my všichni přísedící také. Město, přesněji zastupitelé, schvalovalo novou vyhlášku o místních poplatcích. A protože rada města jim schválení předloženého materiálu doporučila s tím, že taxy jsou stejné, jako u minulé vyhlášky, překvapila otázka Jana Vozábala celý jednací sál.

On si totiž vyhlášku pozorně přečetl a porovnal s tou starou. Zjistil, že některé poplatky se snižují, a to až o polovinu a že například taxy, které platí podnikatelé, by nyní měli platit důchodci a naopak. A že ty částky jsou zásadně rozdílné, o tom není pochyb.

Zareagoval ještě zastupitel Tomáš Zunt, který ve vyhlášce našel citaci, že od některých poplatků jsou osvobozeni vojáci základní vojenské služby! To už je hodně let, co byla zrušena.Následovalo zděšení a listování ostatních v předložených papírech.

Nějakým záhadným způsobem radní projednali jeden podklad, ale zastupitelům byl dodán tiskový zmetek s jinými čísly. Ještě štěstí, že se jednalo o jeden z prvních bodů zasedání. Právník města poté papíry vyměnil a bod se přesunul na konec, kde se zdárně odhlasoval.

Nevím proč, ale vzpomněl jsem si na film Císařův pekař, kde ti tři vykukové podstrčili císaři k podpisu listinu s abdikací s tím, že on stejně nečte to, co podepisuje. „A co to je?“ Divil se najednou císař Matěj Kotrba. „Ale jen taková malá abdikačka, takový žert,“ vysvětloval mu dvorní astrolog.

Ovšem na pováženou je, že vyhlášku, na jejímž základě plynou do městské kasy statisíce či miliony, by si pozorně přečetlo jen tak málo zastupitelů. A pak stojí za úvahu otázka: Co by se stalo, kdyby byl zmetek odsouhlasen? Kdo by za to nesl zodpovědnost? To by asi musel zjistit nějaký nezávislý právník, že?