Opakovaně nám bylo řečeno, že není možné zvyšovat mzdy stejně tak jako platy ve fakultních nemocnicích, neb na to prý nejsou peníze. Sestry byly postaveny před otázku, zda chtějí přidat peníze nebo navýšit stavy sester. Na obojí nebyly peníze. Jaký to paradox oproti odměnám vrcholných top manažerů! Ať se na nás nikdo nezlobí, ale jejich zodpovědnost s právními důsledky se nedá srovnávat se zodpovědností lékařů a primářů zejména.

Je třeba také konstatovat , že nemocnice fungují jen na základě porušování zákoníku práce (překračování limitu 416 hodin přesčasů u lékařů).

Na druhou stranu je evidentní, že ekonomické zdraví jihočeských nemocnic je oproti jiným v České republice relativně dobré.
Zaměstnanci mají "relativně " slušné mzdy (opět otázka, kolik je v nich přesčasů a zástupů, nočních služeb atd). Troufáme si říci, že většina pracovníků je relativně se současným stavem spokojena (přesčasy abstrahujíce).

Myslíme si, že jak vedení kraje, tak vedení nemocnic se snažilo vést nemocnice rozumným směrem. Zaměstnanci mají třetinové zastoupení v dozorčích radách jednotlivých nemocnic, takže svým způsobem mohou mít vliv na chod nemocnic. Kdyby nebylo těch nehorázných odměn, fungovaly by jihočeské nemocnice jistě i do budoucna relativně efektivně.

Bohužel poslední vývoj naznačuje, že ze vzniklá situace je politicky zneužívána.

Proto apelujeme na politiky kraje:
Řešte racionálně zdravotnický resort.
Změňte systém řízení jihočeských nemocnic.
Nastavte stropy odměn pro manažery a důsledně to kontrolujte. Ušetřené finance rozdělte mezi zdravotníky.
Je i otázkou, zda k dobrému řízení jih. nemocnic nepostačuje stávající vedení jednotlivých nemocnic . Bez toho, aby jednotlivé nemocnice nemusely financovat tři top manažery (naše nemocnice jim zaplatila za minulý skoro 1,5 milionu korun - za to by se zaplatily nejméně tři erudované sestry navíc).
Nesnažte se měnit stávající relativně dobré fungování jih. nemocnic. Je to totiž zázrak, že v současném marasmu plateb zdravotních pojišťoven (téma na dlouhou debatu) okresním nemocnicím se tyto tak ekonomicky drží a poskytují vynikající zdravotní péči naprosto srovnatelnou s celým vyspělým civilizovaným světem.
Systém plateb zdravotních pojišťoven nemocnicím vy totiž nemůžete změnit . Můžete a měli byste ale apelovat na vaše kolegy, poslance a senátory, aby ho udělali průhledným a spravedlivým pro všechny nemocnice.

Za LOK Český Krumlov, LOK Tábor, LOK Strakonice
MUDr. Jan Vorel - koordinátor LOK pro Jihočeský kraj