Nejproblematičtější okresem v celé České republice a vůbec nejhorší okrese v Jihočeském kraji je Českokrumlovsko z hlediska pojištění vozidel. Z celkového počtu 44 904 vozů registrovaných v okrese Český Krumlov jich 4 520 nemá sjednáno povinné ručení. Jednoduše řečeno - každé desáté vozidlo v regionu není pojištěné. Jejich majitelům hrozí tvrdé sankce.

Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) zdůrazňuje, že ještě více než absolutní čísla o počtech nepojištěných vozidel vypovídají o rizikovosti jejich provozu počty škod, které řidiči bez pojištění způsobili.

„Dle indexu rizikovosti výskytu nepojištěné škody, který dává do poměru počty registrovaných vozidel a počty nepojištěných škod, patří mezi dvacet nejrizikovějších okresů v celé České republice právě okres Český Krumlov. Stojí na sedmnáctém místě,” uvedl Hradec.

Na Českokrumlovsku způsobili řidiči za posledních sedm let 51 nepojištěných škod za téměř 11 milionů korun. Zatímco Jihočeský kraj patří v rámci celé republiky k podprůměru, Český Krumlov bohužel vyčnívá.

Pokud nepojištěné vozidlo způsobí nehodu, může řidič přijít až o miliony korun. „Jestli vznikne škoda jen na vozidle, není to ještě tak hrozné. Horší je, když dojde k újmě na zdraví. To pak může být finální částka velmi vysoká,” upozornil včera šéf jihočeské dopravní policie Lubomír Veselý. Ostatně, ČKP uvádí příklad smutného příběhu patnáctiletého mladíka: „S motocyklem Jawa 50 (neregistrovaným, nepojištěným a bez STK) vyjel v důsledku nepřiměřené rychlosti mimo vozovku do lesa, kde havaroval a těžce se zranil jeho spolujezdec, sedmnáctiletý mladík. Celková škoda na zdraví byla vyčíslena na 20 237 000 korun.” Částku ČKP vymáhá na viníkovi nehody. Vzhledem k jeho nezletilosti jsou spolu s ním povinni danou pohledávku hradit i jeho rodiče.

Je však nutné si uvědomit, že i vlastníci, kteří pojištění zanedbávají, ale žádnou nehodu nezpůsobili, se vystavují finančním postihům. A to minimálně ze strany ČKP. Za každý den bez povinného ručení člověk zaplatí do garančního fondu ČKP sankční příspěvek 20 až 300 korun, a to dle druhu vozidla. K tomu se musí připočíst náklady spojené s uplatněním a vymáháním příspěvku. Každým dnem jeho výše narůstá. Jestliže vlastník nereaguje na výzvy ani upomínky, předává ČKP pohledávku inkasní společnosti a náklady na vymáhání tak narůstají o další tisíce korun. Pokud ani tento krok s majitelem nic neudělá, řeší problém soud. Ve finále může dojít až k exekuci.

Sankce hrozí ale i z jiných stran, nejenom od ČKP. Za provozování nebo jen za ponechání vozidla bez povinného ručení na pozemní komunikaci může být správními orgány udělena pokuta v rozmezí 5 až 40 tisíc korun. Problémem také je, když není při silniční kontrole předložena platná zelená karta. Tady hrozí postih zhruba 1 500 korun.

„Pojištění, to znamená zelenou kartu, policie kontroluje při každé silniční kontrole,” zdůraznil Veselý.
ČKP plánuje v českokrumlovském regionu preventivní opatření.

„Domácnosti okresu Český Krumlov v nejbližších dnech najdou ve svých schránkách letáček ČKP, který je upozorní na důsledky nepojištěného vozidla a bude varovat před sankcemi, které hrozí nepojištěným majitelům vozidel,” uvedla Viola Bastýřová z ČKP. „Na letáky pak naváže ČKP rozesláním výzev nepojištěným v daném okrese.”

Těžko říct, proč zrovna českokrumlovští řidiči povinné ručení tolik zanedbávají. Svůj podíl na tom má možná nezaměstnanost.
„Většinou je to skutečně dané regionem, jestli je tam zaměstnanost či nikoliv. Pokud jsou sociální podmínky horší, odráží se to v tom, že lidé riskují a vozidlo nemají pojištěné,“ zmínil Lubomír Veselý. „Myslím si, že na tom budou podobně i jiné příhraniční okresy.“

„Každopádně je to odvaha. Zastavení hlídkou hrozí takřka na každém rohu. My povinné ručení určitě platíme,” usmála se včera v Českém Krumlově řidička Lenka Svobodová.

ČKP řidiče upozorňuje, že na trhu působí 14 pojišťoven poskytujících povinné ručení. Je tedy z čeho vybírat.