"Jednotka zde zajistila místo události, provedla protipožární opatření a poskytla předlékařskou pomoc jedné osobě," přiblížil podrobnosti Petr Skřivánek. "Během celého zásahu členové jednotky řídili v daném úseku dopravu. Po vyšetření místa události jednotka komunikaci uklidila a vrátila se zpět na základnu."