Klání je určené pro širokou veřejnost a svou výkonnost v této atletické disciplíně si mohou vyzkoušet všichni fanoušci skoku vysokého z řad amatérů.

V tělocvičně křemežské školy se dnes, v úterý 16. prosince, od 17 hodin může přihlásit každý zájemce.

Vypsány jsou kategorie žen a mužů (bez rozlišení věku). O tom, že je soutěž určena nejen pro aktivní výškaře, svědčí fakt, že základní výška dle dohody před začátkem nebývá určitě výš než 110 centimetrů.

Pro zajímavost dodejme, že v roce 2001 byl na křemežské laťce vytvořen nejlepší jihočeský výkon roku 201 cm.