Úspěchy závodníků SK Vltava postupně přibývaly, ale čas na jejich oslavu se v rychlém sledu roku nenacházel. Konečně až před několika dny se našla chvíle na připomenutí úspěchů našeho oddílu, které v žádném případě nenesou přívlastek „běžné“. Do sálu loděnice SK Vltava se kromě členů klubu sjeli na sklonku roku také zástupci sponzorů, partnerů a kanoistických příznivců – a slavit opravdu bylo co…

Blýskavá kolekce

Loňská velice úspěšná kanoistická sezona je téměř zapomenuta. Sbírka letošních úspěchů závodníků SK Vltava Český Krumlov jí totiž přerostla a zastínila. Medailí s puncem národní a mezinárodní bylo v krumlovské loděnici k vidění desítky, přičemž označení tohoto množství nepůsobí v daném případě nepatřičně. Oproti předchozím létům však nejsou už nejzářivější klubové úspěchy záležitostí jednotlivce, krků s ambicí na zavěšení stužky s kovem evropského či světového formátu v krumlovské loděnici přibývá.

Nejzářivěji se při oslavě blýskaly vystavené medaile ze světových a evropských šampionátů. Hlavním lovištěm světových medailí se pro krumlovské kanoisty stala řeka Pacuare v Kostarice, kde v říjnu letošního roku proběhlo mistrovství světa v raftingu mužů, žen a juniorů. Zásluhou Lenky Lagnerové a Lukáše Novosada bylo k vidění pět seniorských medailí z tohoto šampionátu. Dalšími pěti juniorskými medailemi, a to ve dvojím provedení, se potom mohli pochlubit Antonín Haleš a Martin Novák.

Určitě neotřelý lesk pochopitelně vyzařovaly dvě zlaté medaile Hany Peterkové z evropského kanoistického sjezdového šampionátu s puncem historicky prvního českého ženského evropského titulu kategorie singlkanoistek.

K vidění v českokrumlovské loděnici byla také početná sbírka medailí z různých mistrovství České republiky, kterých českokrumlovští kanoisté nashromáždili v letošním roce celkem třiadvacet (pozn. red. – Českokrumlovský deník 6. října), přičemž pro budoucnost klubu je velmi potěšitelné, že devět z těchto cenných kovů je z mládežnických kategorií.

Klub ve špičce

Kromě vystavených klubových medailí všechny přítomné na setkání zaujalo také vyvěšené hodnocení sportovních výsledků všech kanoistických klubů v rámci České republiky, které čerstvě zveřejnil Český svaz kanoistiky. Zúčastnění se tak mohli přesvědčit, že českokrumlovská kanoistika se v letošním kalendářním roce 2011 dostala do doposud nepoznaných výšin ve všech bodovaných oblastech, a to v reprezentaci, při mistrovstvích republiky, Českém poháru nebo při postupových závodech.

Při hodnocení výsledků závodníků všech oddílů dosažených při reprezentaci České republiky na letošních mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy patří českokrumlovskému klubu SK Vltava v tabulce výborné šesté místo.

V hodnocení výsledků dosažených při všech letošních mistrovstvích České republiky pak mají Českokrumlovští na jedenácté pozici jen maličký odstup na úplnou republikovou špičku, ale vysoko jsou postavení při hodnocení výsledků dosažených v rámci nejvyšší dlouhodobé domácí soutěže, a to Českého poháru kanoistů, kde jim patří výborné páté místo.

Pro členskou základnu je velice potěšitelná i šestá pozice klubu v hodnocení jednotlivých dílčích umístění členů v celostátních žebříčcích jednotlivců, kde se boduje postavení závodníků širší členské základny, ale už bez započítání nejlepších účastníků Českého poháru.

Po celkovém sečtení dosažených sportovních výsledků z výše uvedených čtyř oblastí patří v letošním kalendářním roce 2011 kanoistickému klubu SK Vltava Český Krumlov šestá pozice mezi šestasedmdesáti hodnocenými kanoistickými kluby České republiky (pozn. – Svaz kanoistiky České republiky registruje na divokých vodách 106 klubů, ale zástupci pouze 76 z nich dosáhli letos ve sportovních výsledcích na nějaké bodované umístění).

Tomáš Palouda