Se stejnou pečlivostí se věnujeme také letošnímu ročníku, který se ale neuskutečnil. Na stránkách nejčtenějšího regionálního deníku jsme přinesli názory ředitele Jana Hájka a také pohled zástupců Policie ČR.

Reakci připojil i Jihočeský svaz cyklistiky. Jeho místopředseda Jiří Dohnal nabízí, jak okolnosti vnímá.

Závod se měl konat ve dnech 4. – 8. 9.
„Ale nejel se,“ zopakoval Dohnal a rekapituloval svůj pohled: „Důvod je naprosto alibistický. Prý narušení plynulosti dopravy na komunikaci první třídy. Na pár minut. Ale pokud se na tomto místě stane závažná dopravní nehoda, tak je plynulost na mnohem delší dobu ta tam. Silniční cyklistika není totéž jako horská, treková, dráhová nebo cyklokrosová a kupodivu potřebuje pro svou činnost silnici.“

Místopředseda Jihočeského svazu cyklistiky připojil také pohled do historie:
„Jižní Čechy v minulosti hostily mimo jiné mistrovství Československa, společné mistrovství České a Slovenské republiky, etapy Závodu míru, prakticky čtvrt století trvající etapový závod Linec – Pasov – České Budějovice a od roku 2012 se dá říci, že také jeho zdatného nástupce Okolo jižních Čech. Stoupala podpora zastupitelstev měst a obcí, zájem sponzorů a veřejnosti, popularita a zviditelnění krás jižních Čech a také přízeň světových cyklistických stájí. Pozitivní byl i vztah motoristické veřejnosti, která se učila, jak by měla tolerovat cyklisty a jakékoli cyklistické dění minimálně a namátkově na Šumavě, Třeboňsku či v Novohradských horách a České Kanadě.“

CO DŘÍV STAČILO.

Jiří Dohnal si všímá také mezilidských vztahů a říká, že: „Úřední šiml řehtá.“

„Všichni dříve chtěli a měli zájem ‚něco’ pro věc udělat. Nikdo složitě nevymýšlel, proč to nejde, ale prostě přemýšlel, jak to udělat. Byrokracie v České republice je neuvěřitelná, a přesto ji pořadatel cyklistického silničního závodu podstupuje. Podává žádost na uzavírku silnice či veřejného prostoru v prostoru startu a cíle, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu se zakreslením dopravních značek a zabezpečení křižovatek (DIO), žádost o povolení zvláštního užívání silnice, žádost o povolení výjimečného užití silnic druhé a třetí třídy. Potřebuje souhlas od příslušné Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, souhlas příslušného dopravního inspektorátu, Policie České republiky a Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, souhlas příslušných odborů dopravy, souhlas Lesů České republiky z Hradce Králové o průjezdu lesními úseky. Dále je potřeba dokládat řešení linkové autobusové dopravy a spolupracovat s Českými drahami respektive jeho jihozápadní částí sídlící v Plzni na bezproblémovém a bezpečném zabezpečení na železničních přejezdech. Nedílnou součástí je také oznámení o konání akce na veškerá průjezdní místa. Co žádost to poplatek a čas na zákonné schválení.

Kdy tedy zbývá čas na vlastní organizaci?
Naprosto rozdílný a skvělý přístup má státní správa a samospráva v Dolním Rakousku, kde byla v roce 2018 navázána skvělá spolupráce. Tam je naprosto všechno vyřízeno během jednoho dne na jednom místě.“

CO SE NYNÍ DĚJE

Jiří Dohnal z pozice místopředsedy Jihočeského svazu cyklistiky ve svém pohledu pokračuje, domnívá se, že: „Žádná jiná sportovní nebo kulturní akce nečelí na jihu Čech v posledních pár letech takové nepřízni několika málo lidí státem placených. To se určitě netýká paní hejtmanky, zastupitelstev kraje, okresů, měst a obcí, hasičů a zdravotníků, Správ silnic a také Českého svazu cyklistiky a sponzorů.“

CO SE VŠE ZRUŠILO

Závod Okolo jižních Čech 2019 se nekonal.    Jiří Dohnal připojuje i další doprovodné akce, o které fanoušci cyklistiky přišli: „Nekoná se nejen pětietapový cyklistický závod pro kategorii Elite, zrušila se možnost vidět světové cyklistické stáje na vlastní oči. Ale také jedna celá etapa v Dolním Rakousku. Též nedělní doprovodné závody v časovce a na silnici pro handicapované, které byly po loňském úspěchu zapsány v celostátním kalendáři. Děti školní a předškolní přišly o náborové závody. Přišli jsme o prezentaci a propagaci krás a pohostinnosti jižních Čech jako takových. Zmizel ekonomický přínos pro region. Přišli jsme o dobrovolnou práci při plánování a přípravě závodu. A také se nenávratně přišlo, tak jako v roce 2017, o poplatek UCI za zapsání závodu do jeho kalendáře.

KDO MÁ OPRAVDU RÁD CYKLISTIKU?

„Ti, kteří se zasloužili o konec závodu Okolo jižních Čech, nemohou být patrioti našeho kraje a už vůbec by se neměli hlásit k tomu, že mají cyklistiku v jakékoli podobě rádi. Jsem přesvědčený, že pomáhat a chránit pracně budované hodnoty neumí, nebo nechtějí. Jejich rozhodnutí má však i kladnou stránku. Spousta dobrovolných organizátorů a pomocníků teď ušetřila týden své dovolené a mohou v klidu sledovat po jakých silnicích a v jakém omezení se jezdí španělská La Vuelta. A tiše závidět spolupráci všech tamních zainteresovaných složek.“