Dnes se ještě vrátíme ke slavnostnímu setkání sportovního výkvětu regionu, na kterém se vedle desítky nejúspěšnějších sportovců vyhlašovaly i další dílčí kategorie.

Při galavečeru okresního sportu, který jubilejně – podvacáté – pořádalo Českokrumlovské tělovýchovné a sportovní sdružení ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pro–Sport ČK a Českokrumlovským deníkem byly v Prokyšově sále krumlovské prelatury oceněny osobnosti okresního sportu v kategoriích Sportovní rytíř, Organizátor a trenér i Zasloužilý tělovýchovný pracovník. Popáté byl oceněn i mimořádný sportovní výkon.

Sportovní rytíř

Tato prestižní kategorie byla poprvé na návrh hodnotící komise vyhlášena In Memoriam. Pocty se totiž dostalo Mgr. Zdeňku Podpěrovi.

Zdeněk PODPĚRA (ročník 1953, zemřel v srpnu 2011, badminton, atletika – Sokol Křemže). Budějovický rodák po studiích na pedagogické fakultě nastoupil jako učitel matematiky a zeměpisu na okrese Č. Krumlov a ač nebyl tělocvikář, sport miloval a od samého začátku se na okrese zapojil do sportovních aktivit. Byl výborným badmintonistou, ale i atletem či triatlonistou. Byl to rovněž vynikající organizátor sportovních soutěží, které sám zakládal nebo pomáhal pořádat (Desetiboj mixů v Křemži, Mocboj v Besednici, Křemežský triatlon). Snad žádný z účastníků atletické olympiády základních škol si neuměl představit tyto závody bez rozhodčího skoku vysokého Zdeňka Podpěry. Byl velkým fanouškem této disciplíny a proto také založil závod Křemežská laťka. Jako učitel působil převážně na ZŠ v Křemži, kde pro své žáky pořádal řadu závodů a vícebojů a byl nejen pro sportovce, ale i všechny žáky, obrovským vzorem. Za práci s mládeží byl oceněn vyznamenáním ministra školství. Byl i držitelem Jánského plakety.

V posledních letech byl hlavním trenérem mladých badmintonistů Sokola Křemže, kteří pod jeho vedením dosahovali vynikajících výsledků na krajské i republikové úrovni. Do posledních chvil, i když těžce nemocen, byl stále platným členem badmintonového oddílu. Své těžké nemoci podlehl letos v srpnu, ale v srdcích sportovců v Křemži, Českém Krumlově a v celém Jihočeském kraji zůstane Zdeněk Podpěra zapsán navždy.

Organizátor, trenér

Jana BEEROVÁ (1961, volejbal – VSK Č. Krumlov). V současnosti učitelka TV na Gymnáziu v Č. Krumlově. Po atletických a gymnastických základech se začala věnovat volejbalu, v němž se stal mistryní republiky s družstvem dorostenek ODPM ČB. Později při studiích na FTVS byla ligovou hráčkou VŠ Praha. Je diplomovanou trenérkou volejbalu a po příchodu zpět do Č. Krumlova vedla družstvo ml. dorostenek VSK ČK v nejvyšší soutěži. Do konce sezony 2010/11 vedla jako hrající trenérka první družstvo žen VSK v KP. Od letošní sezony je hráčkou B družstva žen VSK. V letošním roce oslavila významné životní jubileum.

Jan HERBE (1951, fotbal – FK Slavoj Č. Krumlov). Kutnohorský rodák se po studiích na PF oženil a přesídlil do Č. Krumlova. Zde je učitelem a od roku 1987 i fotbalovým trenérem na ZŠ TGM, kde do nedávné doby vyvíjely činnost oficiální sportovní fotbalové třídy. Zpočátku trénoval většinou družstva mladších a starších žáků, od roku 1998 se specializuje na vedení starší přípravky Slavoje. Svým přístupem ke sportovní přípravě je vzorem pro své svěřence a celé své okolí. V letošní roce oslavil významného životní jubileum – 60. narozeniny.

Vlastimil HLÁSEK (1952, fotbal – FK Slavoj Č. Krumlov). Rodák z Velešína byl v mládí všestranným sportovcem, ale především vynikajícím fotbalistou. Po skončení hráčské kariéry se vydal na trenérskou dráhu. Od roku 1985 až do letošního června byl trenérem, později šéftrenérem a vedoucím sportovních fotbalových tříd při ZŠ TGM, kde je od roku 2002 ředitelem. Pod jeho vedením byla ve sportovních třídách vychována celá plejáda vynikajících fotbalistů, kteří reprezentují českokrumlovský fotbal i město Č. Krumlov. V únoru oslaví významné životní jubileum.

Zdeněk ŠVÁB (1950, fotbal – FK Slavoj Č. Krumlov). Českokrumlovský rodák a slavoják každým coulem. Mezi lety 1960 až 1981 byl aktivním hráčem a po ukončení hráčské kariéry plynule přešel na trenérskou dráhu. Ve Slavoji prošel jako trenér všemi kategoriemi, od přípravek až po první mužstvo. Postupem času v klubu přibíral další funkce, pracoval jako správce areálu a od roku 2005 je sekretářem a pokladníkem klubu. Pracuje i ve vyšších fotbalových funkcích, od roku 2001 je členem disciplinární komise KFS. Čtyři roky pracoval i v disciplinární komisi OFS Č. Krumlov. Je i dlouholetým organizátorem Janouškova memoriálu, zimních fotbalových turnajů mužů a dorostu, zimních halových turnajů žáků a přípravek nebo letních kempů pro nejmenší zájemce fotbalu. V loňském roce oslavil významné životní jubileum – 60. narozeniny.

Jiří NAGY (1961, fotbal – Hraničář Malonty). V mládí aktivní fotbalista, který začínal ve Vyšším Brodě. Po skončení základní vojenské služby se přestěhoval do Malont, kde pokračoval ve fotbalové hráčské kariéře. Protože však byl všestranným sportovcem, přibral si zde i další sporty, a to nohejbal a volejbal. Už v průběhu hráčské kariéry se zapojil do sportovního dění v Malontech jako trenér a funkcionář. Aktivně se podílel na budování kabin i na poslední velké akci – výstavbě dvou nových moderních fotbalových hřišť. Patří do staré malontské gardy, která pamatuje přestavbu celého sportovního areálu v Malontech od samého počátku až do dnešní podoby. Touto cestou mu všichni Malonťáci děkují za práci v TJ. V letošním roce oslavil 50. narozeniny.

Tomáš PALOUDA (1969, kanoistika – SK Vltava Č. Krumlov). Velký sportovní nadšenec, který se v mládí věnoval výkonnostně několika sportům. Závodně hrál fotbal, lední hokej, šachy a věnoval se organizované turistice. V současnosti se věnuje především sportům ve venkovním prostředí, a to v první řadě kanoistice. Žije v Kájově a od roku 2007 je členem SK Vltava. V letošním roce se podílel na pořádání Krumlovského vodáckého maratonu, krajských přeborů v kanoistickém sjezdu a organizování řady soutěží klubového charakteru veřejně přístupných dětem (dětské sportovní odpoledne, rodinná olympiáda). Příkladně se věnuje práci s mládeží a aktivní je i ve výboru SK Vltava.

Osobnosti sportu

V nejvíce ceněné kategorii Zasloužilý tělovýchovný pracovník byla letos dekorována pětice osobností okresního sportu.

Jindřiška FOUSKOVÁ (jóga, Jóga v denním životě Č. Krumlov). Zakládající členka, cvičitelka a předsedkyně organizace Jóga v denním životě. V současnosti vede tři kurzy jógy v Č. Krumlově a ve Větřní, dříve vedla kurz i ve Chvalšinách. Její cvičitelské vytížení je vysoké a účastnice jejích kurů si svou cvičitelku velmi pochvalují. V letošním roce oslavila významné životní jubileum – 65. narozeniny. Všichni vyznavači jógy jí děkují za vedení kurzů a přejí do dalších let hodně cvičitelského elánu.

Vladimír MIKEŠ (1951, tenis – LTC Velešín). V mládí byl vynikajícím volejbalistou i tenistou a u obou těchto sportů vydržel do pokročilého věku. Po skončení volejbalové kariéry se stal komunálním politikem a působil ve funkci místostarosty Velešína. U sportu ovšem zůstal a v současné době se věnuje naplno tenisu, je aktivním trenérem a zároveň školitelem nových trenérských adeptů. V letošním roce oslavil 60. narozeniny.

Rudolf PAVEL (1941, tenis – TK Č. Krumlov). Jako aktivní sportovec se věnoval především basketbalu ve Slavoji Č. Krumlov. Ve druhé lize podával výborné střelecké výkony a podílel se velkou měrou na nejúspěšnější kapitole v historii krumlovského basketbalu. Po skončení basketbalové kariéry vstoupil do tenisového klubu a okamžitě začal pracovat v jeho výboru. Pro svůj aktivní přístup byl záhy zvolen předsedou klubu a tuto funkci vykonává dodnes. Jeho působení v tenisovém klubu se vyznačuje především podporou mládežnického tenisu, zkvalitňování hráčského zázemí a kamarádskými vztahy mezi členy klubu. Nezapomenutelnou kapitolou ve funkci předsedy klubu je období odstraňování povodňových škod po roce 2002. Za jeho dvacetiletou záslužnou práci pro tenisový klub mu děkují všichni členové TK a u příležitosti jeho letošního životního jubilea mu přejí hodně zdraví a elánu do dalších let.

Tomáš ŠAFRÁNEK (1931, lední hokej – HC Slavoj Č. Krumlov). Bývalý výborný hokejista, který v českokrumlovském Slavoji zažil doby dobré i zlé. Po skončení hráčské kariéry se do práce v hokejovém klubu zapojil jako trenér i funkcionář. Řadu let působil a stále ještě působí jako pokladník klubu a v současné době je stále i aktivním trenérem přípravek HC Slavoj a působí zde i jako vyhledávač hokejových adeptů. V letošním roce se dožil významného životního jubilea a osmdesátiny oslavil s kamarády z klubu, jak jinak než na ledové ploše při oblíbeném „hokejíčku“.

František VACHEL (1941, jachting – Jachetní klub Černá v Pošumaví). Jeho životní láskou a velkým koníčkem se stal jachting. Tento sport a Lipno mu učarovaly natolik, že s nimi spojil celý život. Při pořádání jachtařských závodů na lipenském jezeře býval rozhodčím a člověkem zajišťujícím technické zázemí závodů. Civilním povoláním je stavebním projektantem a technickým dozorem, a tak se jachetnímu klubu jeho profesní zkušenosti náramně hodily při budování loděnice v Černé. Byl vždy velkou odbornou oporou a tahounem při všech stavebních akcích v loděnici. V současné době vykonává funkci předsedy JC Černá. V letošním roce oslavil 70. narozeniny.

Mimořádný výkon

V popáté vyhlášené zvláštní kategorii byly za mimořádný sportovní výkon v tomto kalendářním roce oceněny výsledky žáků ZŠ Kaplická Č. Krumlov v barvách 1. BCW – MPS (oddíl mentálně postižených sportovců).

Výsledky – florbal: 1. místo v KP, 5. místo na MČR (trenér Stanislav Papež), fotbal: 1. místo v KP, 5. místo na MČR (trenér Ivan Hájek), atletika: Anna Wiltschková – 5. místo na MČR ve čtyřboji (trenérka Radka Máčová), stolní tenis: Marie Wiltschková – 9. místo na MČR ve dvouhře (trenérka Radka Máčová), plavání: KP – 23x 1. místo, 14x 2. místo, 9x 3. místo.

Karel Vosika, Jan Vobr