A dalo by se říci, že do roka a do dne se opět sejde i sportovní výkvět našeho okresu.

Českokrumlovské tělovýchovné a sportovní sdružení (ČKTSS) ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pro–Sport Český Krumlov a Českokrumlovským deníkem připravilo i letos slavnostní galavečer, na kterém bude v úterý od 17 hodin v prostorách Prokyšova sálu českokrumlovské prelatury vyhlášena desítka dle letošních dosažených výsledků nejúspěšnějších sportovců Českokrumlovska za rok 2010 (abecedně bez určení pořadí).

Dále budou na dnešním setkání tradičně vyhlášeny další dílčí kategorie, a to nejúspěšnější kolektiv roku, sportovní talent, rytíř (sportovec, který svým celoživotním přístupem, výsledky a vztahem ke sportu je příkladem pro své okolí).

V neposlední řadě pak budou oceněny v dobrém slova smyslu duše okresního sportu v kategoriích zasloužilý funkcionář, tělovýchovný pracovník (trenér, rozhodčí, organizátor).

Odtajněné elitní desítce sportovního výkvětu okresu i dalším oceněným se budeme podrobně věnovat ve čtvrtečním vydání Českokrumlovského deníku.

Zbylé kategorie, včetně kompletních výsledků 14. ročníku čtenářské ankety našeho listu o nejpopulárnějšího sportovce okresu, přineseme pak postupně po vánočních svátcích.