V těchto dnech opouští vedení ředitel Centropenu Ludvík Čurda, který stál v jeho čele dlouhých 28 let. Tento měsíc odchází do penze ze závodu,
v jehož zdech strávil neuvěřitelných 38 let.

Mohl byste připomenout historii výroby psacích potřeb v Dačicích?
Ta je poměrně dlouhá. V letošním roce už naše firma oslaví 74 let svého trvání. Prvním výrobkem bylo v roce 1940 plnicí pero. Výroba per pokračovala až do šedesátých let, kdy se začal podnik více rozvíjet a začal produkovat nové psací prostředky známé pod označením fixy. To je nosný program prakticky až do dnešních dní. Samozřejmě se výroba za ta léta radikálně změnila a zmodernizovala. Dnes zde máme ty nejmodernější stroje a technologie a pracuje u nás 420 zaměstnanců ve třech směnách. Vyvážíme do zhruba čtyř desítek zemí a na export jde asi sedmdesát procent produkce. Denně vyrobíme na milion kusů všech možných výrobků.

Je v portfoliu vašich výrobků nějaký, na který jste obzvláště pyšní?
Náš sortiment se dělí v podstatě na dvě skupiny. Jednu představují výrobky pro děti, které mají charakter hraček, a druhou skupinou jsou potřeby pro kancelář. Řekl bych, že takovým naším nejúspěšnějším výrobkem, který jsme dělali jako jediní na světě, byly foukací fixy. Teď už to samozřejmě není žádná novinka, ale stále je velice dobře prodáváme, máme právo na jejich výrobu i distribuci. Ta je po dohodě s vlastníkem patentu omezená pouze na východní země, Německo, Rakousko a ostatní státy v našem zeměpisném regionu. Tento produkt byl velmi úderný. Sice jsme do něj museli nemálo investovat, ale návratnost je opravdu vysoká. Pořád je to věc, již někteří spotřebitelé neznají a je pro ně něčím novým.

Zmínil jste, že u vás pracuje přes čtyři sta zaměstnanců. Při velikosti Dačic jste tedy ve městě pravděpodobně klíčovým zaměstnavatelem. To představuje určitě obrovskou zodpovědnost. Jaká je v této oblasti filozofie vaší společnosti?
Myslím, že se chováme zodpovědně nejen vůči našim zákazníkům a konečným spotřebitelům, ale i k našim zaměstnancům, životnímu prostředí a státu. Když bych měl každou z těch oblastí trochu konkretizovat, tak nejjednodušší je to ve vztahu k státu. Platíme bez nějakých problémů a vytáček daně, i když z povinnosti, a ne z lásky. Co se týká našich zaměstnanců, tak zde určitě můžeme mluvit jak o společenské odpovědnosti, tak i o sociálních jistotách. Jednou z takových našich přijatých zásad je, že nebudeme propouštět pro nadbytečnost kmenové zaměstnance, a také se to zatím ještě nikdy nestalo. Pokud taková situace hrozí, tak se vždy snažíme najít řešení, jak jí zabránit. Samozřejmostí je i to, že každý z našich zaměstnanců dostane včas a řádně svou mzdu a nepamatuji si jediný případ, kdy by to tak nebylo. To jsou dva hlavní pilíře naší zaměstnanecké politiky. Důležitý je hlavně fakt, že jsme tyto zásady nejen přijali za své, ale že je také ctíme a nejsou pro nás jen na papíře. Naši pracovníci ale mají i jiné výhody, které u nás trvají už řadu let. Mohou například dostat od firmy bezúročnou půjčku, máme vlastní rekreační středisko, dostávají finanční odměny za každých pět let strávených v podniku počínaje první desítkou, ty se každoročně po dohodě s odbory valorizují. Další bonusy jsou i při padesátých narozeninách nebo odchodu do důchodu. Dalším takovým benefitem, který už trochu přesahuje i do oblasti životního prostředí, je i kvalita pracovních prostor. V posledních několika letech u nás došlo 
k takové, dá se říct, generálce. Opravili jsme veškerá sociální zařízení, vytvořili jsme svačinové kouty, udělali nové fasády a parkové úpravy 
v areálu.

Vztah k zákazníkům a životnímu prostředí je asi samostatnou kapitolou, že?
Tam je to dáno naprosto jednoznačně. Všechny naše výrobky musíme testovat, a ty testy jsou stále přísnější. Nejde jen třeba o obsah těžkých kovů a dalších škodlivin. Teď budeme muset dokonce zajistit i určitou biologickou čistotu našich produktů. Každý bude muset projít atestem, který je minimálně tak přísný jako u potravin, ne-li přísnější. Všechny tyto testy jsou finančně poměrně nákladné, a navíc ještě někteří odběratelé provádí v našem podniku i dodavatelské audity. Přijde auditorská firma, která závod projde ze všech stran. Třeba si i vezmou rukavice a sahají pod stroje, zda tam není prach. Klíčovou věcí je i to, že naše zboží dostanou zákazníci vždy včas a v požadované kvalitě. Náš vztah k přírodě a okolí je také nastavený zcela zřetelně. Máme zpracovanou ekologickou politiku, která zahrnuje všechny faktory – suroviny, výrobní proces, výrobky nebo odpady a zacházení s nimi. Suroviny používáme jenom takové, které mají od dodavatele atest o zdravotní nezávadnosti a pod bedlivým dohledem je i samotná výroba. Odpady zásadně třídíme a zacházíme s nimi co možná nejšetrněji. Například organická rozpouštědla putují po odpaření do spalovny, kde se zpracují na oxid uhličitý a vodu.

O Centropenu je známo, že je i štědrým sponzorem…
Každý rok vyčleňujeme na pomoc a příspěvky nejrůznějším organizacím v Dačicích a okolí částku ve výši 400 tisíc korun a pravidelně dostaneme několik desítek žádostí. Hlavní podíl dostává Tělovýchovná jednota Centropen, ale dostane se i na celou řadu jiných spolků.

Na poli kancelářských potřeb a psacích prostředků je dnes silný konkurenční boj a výrobky většinou z východní Asie stlačují ceny takového zboží na minimum. Jak se s tímto tlakem vyrovnává Centropen?
S tímto se vyrovnáváme poměrně úspěšně. Myslím, že je to i tím, že spotřebitelé už poznali, jaký je rozdíl v kvalitě mezi zbožím z těchto destinací a věcmi dělanými v Evropě. On ten hlavní nápor nastal už před více lety. Tehdy bylo nebezpečí největší, protože nikdo nevěděl co všechno to bude obnášet. Za ta léta se to ale na našem prodeji nijak významně negativně neprojevilo. Vysvětluji si to právě tím, že od nás dostává zákazník něco, u čeho se může spolehnout na kvalitu.

Dá se tedy říct, že Centropenu se ekonomicky daří?
Já jsem zde už 38 let a v lednu odcházím do důchodu. Za celou tu dobu nepamatuji, že bychom se dostali do červených čísel. Dokonce i v roce 2009, kdy krize zazněla celosvětově, jsme sice měli horší výsledky, ale nebylo to nijak katastrofální. Sice byl menší obrat i zisk, ale neztratili jsme žádného zákazníka, jen objednávali méně. Po dohodě s odbory jsme proto zavedli volné pátky, za které lidé dostávali šedesát procent mzdy. Když se to začalo koncem roku rovnat, tak ztrátu, kterou ti lidé utrpěli, jsme nahradili čtrnáctým platem. To byl jediný rok, který ty výsledky trochu vychýlil, jinak jsou naše zisky víceméně stabilní. Právě ta stabilita firmy je i zárukou jistoty pro všechny, kteří u nás pracují. A často jsou to celé rodiny.