Chcete zvýšit své příjmy? Zařiďte si to sami. Tak zní, volně přeloženo, pokyn státu městům a obcím, které si díky tomu mohou během letošního roku samy volně určit výši daně z nemovitosti ve svých katastrech. Teoreticky ji mohou počínaje rokem 2009 zvýšit až pětinásobně. Českokrumlovští radní se o toto maximum už pokusili a předložili v závěru minulého týdne zastupitelům návrh městské vyhlášky, která by takové navýšení ošetřila.

Po vzrušené debatě byl ale návrh stažen a znovu se bude projednávat nejspíše na konci června.

O kolik se zvýší?

Základní roli v navyšování hraje takzvaný místní koeficient, tedy stupnice od jedné do pěti, kdy jednička je současný stav, dvojka až pětka jsou násobky, které se při výpočtu nové daně z nemovitosti použijí. Podle vedoucího odboru financí Jiřího Pavlíčka stačí jeden příklad:

„Za byt v osobním vlastnictví o padesáti metrech čtverečních v historickém centru města zaplatil na dani z nemovitosti doposud jeho majitel 125 korun ročně. Pokud by se zavedl maximální koeficient 5, pak by platil 625 korun. A například za poměrně velký dům o sto padesáti metrech čtverečních v Domoradicích nebo Vyšném by to bylo navýšení z 525 korun na 3281,“ nastínil včera Pavlíček a dodal: „Novostavby bytů a obytných domů, pokud slouží vlastníkům nebo jejich osobám blízkým k trvalému bydlení, jsou po dobu 15 let od kolaudace od daně z nemovitosti osvobozené.“ Pět let se neplatí daň také za čerstvě zateplený objekt.

Peněz není dost

Je to moc, nebo málo? Samo město peníze potřebuje, ale kde je vzít? Ve světě běžnou věcí je, že podstatnou část své kasy plní města a obce právě penězi za zdaněné nemovitosti. Nabízí se otázka, zdali je možné získat peníze jinak, než navýšením daňové zátěže místních obyvatel a podnikatelů? Podle radního Josefa Hermanna je to problematické. „Dvě třetiny běžných příjmů získává město z daní a poplatků. Zbývající třetinu obstarávají platby z nájmů a účelové dotace,“ upřesnil Hermann s tím, že penězi z daní z nemovitostí města ve světě běžně financují své výdaje na infrastrukturu, komunikace nebo veřejné osvětlení. Zatímco Český Krumlov vynaloží na běžnou údržbu silnic, chodníků, městské zeleně a dalších infrastrukturních položek bezmála 20 milionů korun ročně, na dani z nemovitosti vybere něco přes pět milionů.

Další jednání

Zastupitelé i radní se nakonec dohodli, že se k projednávání vyhlášky vrátí na svém červnovém zasedání. Velice pravděpodobné je, že původně navrhované maximální pětinásobné zvýšení daně z nemovitosti neprojde. Stanoví se tedy koeficienty 2, nebo 3?

Opoziční KSČM na maximální navýšení přistoupit nehodlá. „Chceme také zprůhlednění výpočtů, protože v různých koeficientech se málokdo vyzná,“ konstatoval zastupitel Stanislav Trnka s tím, že bude vhodné také lépe ošetřit a dohlédnout na to, kam a jak se vybrané peníze použijí.

Populárnější opatření,jak peníze získat, už má město za sebou. Jednalo se především o rozpočtové škrty ve vlastních řadách, tedy o šetření na chodu městského úřadu. Další navýšení příjmů obstaralo zavedení poplatků ze vstupného, které nejvíce oplakalo Jihočeské divadlo za své otáčivé hlediště v zámecké zahradě. Zvedly se také už poplatky z odpadu a ceny vodného a stočného.

V důsledku těchto kroků dochází postupně k navyšování přebytku rozpočtu v běžném hospodaření.

A výsledky jsou znát. Jak už jsme informovali (Čk Deník 31. 5. 2008), saldo města ke konci loňského roku bylo plus 32 milionů korun, což je stav, o kterém se některým předchozím vedení Českého Krumlova mohlo jenom zdát. Bývaly doby, kdy přebytek hospodaření města sotva pokryl splátky bankovních úvěrů a veškeré městské investice tak musely být hrazeny výhradně z výnosů z prodeje nemovitého majetku, což je podle Josefa Hermanna nadále zcela neúnosné.

Ovšem na úplné ozdravění finanční situace města je to stále málo. Bez podstatného zvýšení rozpočtového krytí v oblasti běžného hospodaření nebude mít město šanci pořídit jakýkoliv kvalitnější servis v oblasti veřejné správy, nebude mít šanci mít peníze na vlastní podíly nutné pro čerpání dotací z Evropské unie na významnější městské investice.

V souvislosti s navýšení daně z nemovitosti zazněla během jednání zastupitelstva z fóra příznačná poznámka: „Byt v centru a daň z něj 625 korun? Za psa se zaplatí 1500 korun.“

„Bez zajímavosti není ani to, že v současné době má obdobnou novou vyhlášku o dani z nemovitosti v regionu pouze Černá v Pošumaví, která zavedla místní koeficient 4,“ připomněl včera vedoucí finančního odboru Jiří Pavlíček.

Má město myslet především na své výdaje a citelně zvýšit daň z nemovitosti? Diskutujte!