Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
„Typy odborných kurzů, které jsou hlavním předmětem projektu, si pro své zaměstnance určovaly samy strojírenské firmy podle zaměření své výroby. Mezi požadované kurzy byl zařazen i kurz výuky technologie svařování. Absolvovalo ho pět zaměstnanců kájovské společnosti Boxit ve Svářečské škole českobudějovické firmy EGE,“ uvedla manažerka projektu Zdenka Doleželová.
A jak výuka v tomto kurzu vypadala? „V dopoledních hodinách se konala teoretická výuka, odpoledne pak praktická část. Poslední den jsme skládali závěrečný test, na nějž dohlížel zkušební komisař ze Svářečské školy v Plzni. Test se skládal ze třiceti otázek a každý účastník musel předvést i praktické dovednosti,“ popsal Jan Haisler z firmy Boxit.
„Součástí výuky byly i zásady bezpečnosti práce při svařování,“ řekl další z účastníků kurzu Zdeněk Novák.
Samotní šéfové firem si tento vzdělávací projekt pochvalují. „Jsme rádi, že se naši zaměstnanci mohli zúčastnit kurzu svařování a všichni získali osvědčení. Služby naší firmy nyní můžeme rozšířit k většímu okruhu zákazníků, kteří při zadání zakázky požadují doložení odborné způsobilosti pro svařování. Služby, které poskytujeme, získaly větší odbornost a naše firma je zase o stupeň více konkurenceschopná,“ řekla Libuše Hromádková, spolumajitelka firmy Boxit.