Jedná se totiž o možnost sjíždění toku v místech kolem Loučovic. Starosta obce Pavel Sládek si od realizace tohoto plánu slibuje především větší návštěvnost obce jako takové a s ní související příjmy a profit jak do obecní pokladny, tak pro místní obyvatele i podnikatele. „Zatím jsme si nechali vypracovat marketingovou studii o možné využitelnosti vody, která bude vypouštěna z Lipenské přehrady,“ upřesňuje Sládek.

„Voda se totiž v takovém případě pustí do kanálu bez nějakého energetického užitku, protože nepůjde přes turbíny, a energetici chtějí vědět, kolik bychom takové vody požadovali, kolikrát do měsíce a jestli užitek bude opravdu takový, jak my tvrdíme,“ dodal starosta. Tato studie je vystavěna z pohledu obce a možných dopadů pro obec. Nyní bude záležet na přístupu elektráren. „Vyplývat z toho bude i třeba to, jestli za vypuštěnou vodu budeme platit, nebo ne,“ komentuje starosta další z možných vyznění.

Podobně mají Loučovičtí nakročeno i v dalším záměru, který by měl do obecního rozpočtu získat více finančních prostředků. Jde o stavbu cyklostezky spojující obec s Vyšším Brodem a vedoucí v blízkosti Čertovy stěny. Také v tomto případě je nutné nejdříve ze všeho vyřešit finanční a majetkové záležitosti. „U budoucí cyklostezky musíme vyřešit především pozemky, po kterých by měla vést, to znamená jejich odkoupení,“ dodal starosta Sládek.