Vyplývá to z diskuse na posledním zasedání zastupitelů. Ti se zajímali v reakci na článek Českokrumlovského deníku z 24. srpna o to, jaké plány kuje rada s touto lokalitou poté, kdy soud rozhodl, že pozemky patří městu.

Studie bude

„Vlastnické vztahy jsou vyjasněny, co bude následovat?“ ptal se Petr Šandera (KSČM). „Máme úkol od rady zpracovat studii na dostavbu sídliště v celém území,“ dostalo se mu odpovědi od vedoucího radničního odboru investic Lumíra Luštického. Předmětná lokalita zahrnuje rozsáhlé území zhruba vymezené výměníkem u kruháče na Míru, výpadovkou na České Budějovice, supermarkety a železniční tratí. Důležitá informace zazněla vzápětí: „Studii připravujeme v rámci platné územně plánovací dokumentace.“ Ta zde připouští především hromadnou a individuální bytovou výstavbu. Jak Luštický dodal, na radnici se již obrátili potenciální investoři v oblasti bydlení.

Zajímají vás podrobnosti? Přečtěte si dnešní (úterý 4. září) Českokrumlovský deník!