Třicet českokrumlovských turistických průvodců založilo své vlastní dobrovolné sdružení, které může být vítanou inspirací pro další živnostníky. Proč? Je něco takového vůbec nutné? Na tyto a další otázky odpovídají dva zakladatelé tohoto uskupení Oto Šrámek a Stanislav Jungwirth.

Co z toho jako průvodci budete mít?
Oto Šrámek: Pro nás to znamená relativně vysokou subjektivitu a autonomii a především minimální administrativní náročnost. Naši zvolení představitelé tak mohou jednat s tím, s kým potřebujeme, tedy s městem nebo s živnostenskými orgány za celou skupinu. Dodnes jsme žádnou takovou organizaci neměli a jednali jsme samostatně každý sám za sebe.

Vstupujeme do Sdružení cestovního ruchu při Jihočeské hospodářské komoře a takto organizovaná skupina už může například využít dotací z Evropské unie.

Naše dlouhodobá snaha je například vlastní sebevzdělávání a některé dotační tituly jsou přímo pro něco takového určené.

Existuje ještě jinde podobná organizace?
Stanislav Jungwirth: Ještě existuje Asociace průvodců České republiky, ale my jsme tady spíše regionálně zaměřeni. Problémy v Praze jsou jiné, než problémy v jižních Čechách.

Oto Šrámek: Naše jihočeské sdružení je pro nás výhodnější, než celorepubliková Asociace, protože pokud se takto sdružíme pod Jihočeskou hospodářskou komorou, pak na dotace a granty dosáhneme. To bychom jako jednotlivci nemohli.

Kdy sdružení oficiálně vznikne?
Oto Šrámek: Proces probíhá. Nejdříve se registrujeme v hospodářské komoře a poté v ní vytvoříme samostatnou sekci průvodců.

Průvodci se v těchto dnech jednotlivě registrují na Jihočeské hospodářské komoře, konečný počet členů ještě neznáme. Do komory budeme přijati jako fyzické osoby, takzvané osoby samostatně výdělečně činné, na základě svých živnostenských listů do konce února 2008.

V dubnu budou všichni přijatí členové sezváni na ustavující schůzi, kde za účasti zástupců rady Sdružení cestovního ruchu proběhne vlastní vznik sekce průvodci Jihočeské hospodářské komory.

Stanislav Jungwirth: Sekce bude působit po celých jižních Čechách, takže jsme otevřeni i dalším jihočeským průvodcům, nejen českokrumlovským.