V těchto dnech se začíná konkretizovat rozpočet města Český Krumlov na příští rok. Radní požádali všechny organizace a odbory napojené na rozpočet města o předložení svých požadavků v první fázi bez jakéhokoliv omezení. Podle slov starosty města Luboše Jedličky vznikl soupis, který výrazně překročil možnosti města zhruba o sto milionů. Po středečním celodenním jednání vedení města s jednotlivými odbory městského úřadu a dalšími subjekty se dá současný stav s lehkou nadsázkou označit jako bourání vzdušných zámků na straně některých žadatelů o peníze. Při této příležitosti odpověděl Luboš Jedlička Českokrumlovskému deníku na několik otázek:

V jaké fázi je příprava rozpočtu ?
Nyní se připravuje první verze rozpočtu, kde pracujeme už s reálnými čísly, respektive reálnými požadavky všech organizací napojených na rozpočet.

Proč ovšem nenechat těch sto milionů korun navíc?
„To nejde. Existuje tady zákon, který říká, jak má být rozpočet samosprávné obce vybilancován, to by potom pro město znamenalo vzít si stomilionový úvěr. Pokud by totiž rozpočet byl deficitní, tedy pokud by takzvaně lidově řečeno šel do mínusu, musí zároveň obsahovat i řešení, kde a jak se obstarají peníze na pokrytí tohoto mínusu. Takový úvěr už by pak byl nad síly města.

Kde se najdou peníze do rozpočtu, to už se musí přesně vědět teď?
Ano. My si nemůžeme říct, že teď chceme takové a takové peníze a pak někdy během příštího roku nějak někde seženeme peníze, to rozpočtová pravidla samosprávných obcí nedovolují. Je tedy nutné, aby obce a města předložily zastupitelům jak rozpočet výdajů, tak jejich konkrétní financování. Teď chtějí znát také i největší priority požadavků, například kde a jaké jsou případné havarijní stavy ve školské a sociální oblasti, které by bránily řádnému využití těchto objektů a podobné informace.

Letos je plánováno 312 milionů jako příjmy města a 305 milionů jako výdaje, jaký bude nový rozpočet?
Přesná čísla pochopitelně ještě nevíme, ale chceme vystavět běžný rozpočet přebytkový, abychom mohli udělat více akcí investičního charakteru, včetně akcí, kde je nutný spolupodíl města v případě příjmů dotací od ministerstev, státu nebo Evropské unie.

Kdy bude rozpočet hotový?
Na dolaďování má rada města zhruba ještě dva měsíce, pak budou mít vše v rukách zastupitelé. Pokud by zastupitelstvo do konce roku rozpočet neschválilo, muselo by nastoupit takzvané rozpočtové provizorium, které by trvalo tak dlouho, dokud nebude rozpočet schválený.