„Rozhodli jsme se při tomto jednání oddělit divadlo jako instituci a slavnosti jako akce, na kterých se Městské divadlo organizačně podílí,“ komentuje situaci místostarostka Jitka Zikmundová. Opět i v tomto případě se potvrdil trend prosazovaný vedením města a také i názor radních, uspořit. „Pokud vezmeme všechny čtyři slavnosti města jako komplex, tak to nejspíše nikdy nebude výdělečnou záležitostí,“ přiznává Zikmundová. Vedle asi nejznámějších Slavností pětilisté růže se pořádají i Svatováclavské, Advent a Kouzelný Krumlov.

„Snahou rady je snížit dotaci z městského rozpočtu a zvýšit podíl externích prostředků,“ upřesňuje radní Josef Hermann. V principu jde o to, aby z městského rozpočtu neputoval každoročně na pořádání slavností například jeden milion, ale půl milionu. „Zbytek by měl přijít na základě fundrisingu nebo sponzoringu,“ dodává Hermann.

Více čtěte v dnešním (pátek 31. srpna) vydání Českokrumlovského deníku.