Kromě služeb je na druhém místěnejvětší sháňka po strojařích a po nich po lidech ovládajících stavební řemesla. „Například pro zedníky máme v nabídce 72 volných míst, 118 pro vyučené nástrojaře, kovodělníky či zámečníky,“ jmenoval včera vedoucí oddělení trhu práce Luboš Mlčák z Úřadu práce v Českém Krumlově. „Ale také 46 míst pro montážní dělníky, 48 pro švadleny a šičky, velká poptávka je po číšnících – kuchařích, barmanech, recepčních, prodavačích a podobně. Zkrátka služby jasně vedou,“ dodal.
Na konci března nezaměstnanost klesla na 7,8 procenta. To znamená, že počet nezaměstnaných klesl na 2955. Mezi nimi je 1572 žen, 432 zdravotně postižených lidí a sedmdesátka mladých lidí do 18 let.
Na konci měsíce úřad práce evidoval neuvěřitelných 780 volných míst. Tím pádem na jedno volné místo na Českokrumlovsku připadá pouhého 3,8 uchazeče. Proto se mezi 77 okresy v republice Českokrumlovsko v tomto ukazateli řadí na 41. místo od nejhorších, tedy ocitlo se v té optimističtější polovině.
Pro srovnání: nejhůř je na tom tradičně region Karviná, kde na jedno místo připadá 24,2 uchazeče o práci, naopak nejlépe si stojí Praha – Západ, kde je to 0,8 uchazeče, což znamená, že je tam víc volných míst než zájemců o ně.
„Ovšem největší úbytek očekáváme až nyní, kdy se teprve naplno projeví nástup sezony,“ řekl Luboš Mlčák.