"Ve středu 23. 5. 2012 se uskutečnil Přeshraniční den inovací - setkání zástupců hospodářských komor a významných podniků z Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska. V rámci akce proběhlo předání ocenění Cross Border Award, které je společnou iniciativou Jihočeské hospodářské komory, Hospodářské komory Horního Rakouska a Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska v Pasově," uvedl Jiří Váňa, tiskový mluvčí Jihočeské univerzity. Ocenění je udělováno každoročně podnikatelům a výzkumným zařízením za příkladnou přeshraniční spolupráci s jinými subjekty, případně za spolupráci ve třech zmíněných sousedících regionech.

Jednou ze dvou oceněných institucí za českou stranu byla Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity za realizaci přeshraničního oboru Biological Chemistry. Cenu z rukou generálního ředitele společnosti Motor Jikov Group, a.s.,  Miroslava Dvořáka převzal bývalý děkan Přírodovědecké fakulty, nyní rektor Jihočeské univerzity profesor Libor Grubhoffer.

"Ocenění našeho společného přeshraničního studijního programu Biological Chemistry si s lineckými a budějovickými kolegy považujeme nesmírně. Podařilo se nám navázat na historické tradice čilých kontaktů obou našich univerzitních měst a regionů, a přispět tak k obnově těsných vztahů na obou stranách hranice, dnes již naštěstí pouze zeměpisné, čilých vztahů v kulturních, hospodářských a vzdělávacích aktivitách. Velice si považujeme spolupráce s lineckými chemiky na Keplerově univerzitě také proto, že chemie na linecké univerzitě patří k nejlepším v Evropě. Pro nás je tedy zájem našich lineckých kolegů permanentní výzvou i závazkem pro následující roky, pro naše další smělé plány do příštích let. Naše velké poděkování patří panu profesoru Norbertu Müllerovi z Keplerovy univerzity v Linci, který je klíčovou osobností naší úspěšné přeshraniční spolupráce," uvedl rektor Libor Grubhoffer.

Stejnou cenu obdržela v rakouské sekci Technicko-přírodovědná fakulta (Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät) Univerzity Jana Keplera v Linci, která spolu s PřF JU realizuje výše zmíněný obor. Cenu přebíral právě prof. Norbert Müller.

Bakalářský obor Biological Chemistry je realizován od akademického roku 2007/2008, navazující magisterský od roku 2010/2011. "Biological Chemistry je interdisciplinárním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life sciences), který nabízí široké vzdělání v chemii, biochemii, biologii, biofyzice a příbuzných moderních disciplínách. Je unikátní svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, spolupráci v mezinárodním týmu a komunikační dovednosti. Jazykem studia je totiž angličtina, čeští studenti jsou vedeni také k osvojení základů němčiny," uvedl Jiří Váňa a dodal, že důraz je kladen i na moderní formy studia - značnou část studia tvoří praktická cvičení, klasické přednášky jsou doplněny e-learningem